fbpx

Õppemaks

HuviTERA ringide õppetasu kehtestab koolipidaja Hariduse Edendamise SA enne uue õppeaasta ringide väljakuulutamist.

6. ÕPPETASU MAKSMISE KORD

6.1. Õppemaksu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab pidaja vähemalt seitse päeva enne õppeaasta huviringidesse registreerimise algust.
6.2. Õppemaks on jagatud kaheksaks võrdseks osamakseks.
6.3. Esimene tasumine toimub õppetööga liitumisele järgneval kuul.
6.4. Leping lõppeb 31.mail või lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel sooviavaldusele järgneva kalendrikuu viimasel päeval.
6.5. Õppemaksu arvestatakse lepingu lõppemiseni.
6.6. Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arvete alusel.
6.7. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.
6.8. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks.

Hetkel kehtivad õppetasud (2021/2022 õppeaasta)

HESA juhatuse otsus nr 19 25.05.2022. Erahuvikool HuviTERA õppetasude kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks.

lasteaialastele pakutavate ringide õppemaksu suurused:

 • 30-minutiline tund 200€/aasta, osamaksetena 8 x 25€, 
 • 45-minutiline tund 200€/aasta, osamaksetena 8 x 25€, 
 • 45-minutiline tund vahenditega (kunst) 240€/aasta, osamaksetena 8 x 30€, 
 • 45-minutiline tund kahe juhendajaga 448€/aasta, osamaksetena 8 x 56€.

 

Koolilastele pakutavate huviringide õppemaksude suurused:

 • 45-minutiline tund 200€/aasta, osamaksetena 8 x 25€,
 • 60-minutiline tund 200€/aasta, osamaksetena 8 x 25€,
 • 60-minutiline tund vahenditega (kunst) 240€/aasta, osamaksetena 8 x 30€,
 • 60-minutiline tund vahenditega (kokandus) 280€/aasta, osamaksetena 8 x 35€,
 • 90-minutiline tund 280€/aasta, osamaksetena 8 x 35€,
 • 90-minutiline tund vahenditega (kokandus) 360€/aasta, osamaksetena 8 x 45€,
 • 60-minutiline tund kahe juhendajaga 448€/aasta, osamaksetena 8 x 56€,
 • 90-minutiline tund kahe juhendajaga 528€/aasta, osamaksetena 8 x 66€,
 

Täiskasvanutele pakutavate kursuste ja koolituste õppemaksude suurused:

 • 90-minutiline tund 360€/aasta, osamaksetena 8 x 45€,
 • 90-minutiline tund vahenditega (kunst) 448€/aasta, osamaksetena 8 x 56€,
 • 150-minutiline tund 480€/aasta, osamaksetena 8 x 60€,
 • 150-minutiline tund vahenditega (kunst) 576€/aasta, osamaksetena 8 x 72€