fbpx

Õppemaks

HuviTERA ringide õppetasu kehtestab koolipidaja Hariduse Edendamise SA enne uue õppeaasta ringide väljakuulutamist.

6. ÕPPETASU MAKSMISE KORD

6.1. Õppemaksu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab pidaja vähemalt seitse päeva enne õppeaasta huviringidesse registreerimise algust.
6.2. Õppemaks on jagatud kaheksaks võrdseks osamakseks.
6.3. Esimene tasumine toimub õppetööga liitumisele järgneval kuul.
6.4. Leping lõppeb 31.mail või lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel sooviavaldusele järgneva kalendrikuu viimasel päeval.
6.5. Õppemaksu arvestatakse lepingu lõppemiseni.
6.6. Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arvete alusel.
6.7. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.
6.8. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks.

Hetkel kehtivad õppetasud (2024/2025 õppeaasta)

HESA juhatuse otsus nr25 30.05.2023.

Erahuvikool HuviTERA õppetasude kinnitamine 2024/2025 õppeaastaks.

Otsustab:

 Kinnitada lasteaialastele pakutavate ringide õppemaksu suurus alljärgnevalt:

 • 30-minutiline tund 256€/aasta, osamaksetena 8 x 32€, 
 • 45-minutiline tund 256€/aasta, osamaksetena 8 x 32€, 
 • 45-minutiline tund vahenditega (kunst) 296€/aasta, osamaksetena 8 x 37€.

 

Kinnitada koolilastele pakutavate ringide õppemaksu suurus alljärgnevalt:

 • 45-minutiline tund 232€/aasta, osamaksetena 8 x 29€,
 • 60-minutiline tund 232€/aasta, osamaksetena 8 x 29€,
 • 60-minutiline tund vahenditega (kunst) 272€/aasta, osamaksetena 8 x 34€,
 • 60-minutiline tund vahenditega (kokandus) 296€/aasta, osamaksetena 8 x 37€,
 • 90-minutiline tund 304€/aasta, osamaksetena 8 x 38€,
 • 90-minutiline tund vahenditega (kunst) 344€/aasta, osamaksetena 8 x 43€.
 • 90-minutiline tund vahenditega (kokandus) 368€/aasta, osamaksetena 8 x 46€.

 

Kinnitada täiskasvanutele pakutavate ringide õppemaksu suurus alljärgnevalt:

 • 90-minutiline tund 400€/aasta, osamaksetena 8 x 50€,
 • 90-minutiline tund vahenditega (keraamika) 480€/aasta, osamaksetena 8 x 60€,
 • 150-minutiline tund 496€/aasta, osamaksetena 8 x 62€,
 • 150-minutiline tund vahenditega (kunst) 595€/aasta, osamaksetena 8 x 74€.
 
SOODUSTUSED

Alates 2024/2025. õppeaastast saab HuviTERAs õppijate laste pealt taotleda õppetasu soodustust.