fbpx

Spordiringid annavad lapsele enamat kui lihtsalt võimalust liikuda

Palju räägitakse liikumise ja spordi kasulikkusest laste kehale: luud muutuvaks tugevamaks, verevarustus on parem, koordinatsioon ja tasakaal täpsem ning uni magusam. Aga tegelikult on see palju enamat kui lihtsalt keha treenimine. Andes lastele võimaluse tegeleda neile meeldiva spordialaga, ei paranda me ainult nende füüsilist vormi, vaid aitame kaasa sellele, et neist saaksid endaga hästi toimetulevad ja teistega arvestavad inimesed.

Sport kui meeskonnategevus

Mitte miski muu ei paku lapsele nii rohkelt võimalusi õppida teiste inimestega suhtlemist ja nendega arvestamist kui meeskonnaspordiga tegelemine. Olles osa ühise eesmärgiga grupist, arendatakse olulisi koostööoskusi ning õpitakse, kuidas suhteid luua ja hoida. Koos läbi tehtavad võidud ja kaotused enamasti ühendavad, teinekord ka lahutavad, kuid nende olukordade läbielamine pakub igal juhul väärt õppetunde terveks eluks. Samamoodi nagu arusaamine ausast mängust, õigusest ja õiglasest aitab kaasa lapses üldinimlike väärtushinnangute kujunemisele. 

See kõik toimub mängides ja liikudes lapse jaoks loomulikus keskkonnas, sest ta tajub seda vahva ja lõbusa tegevusena, mida saab koos sõpradega teha. Koosolemine ja rõõmude jagamine tugevdavad meeskonna- ja ühtekuuluvustunnet, mis aitavad omakorda kaasa positiivse enesehinnangu kujunemisele.

Oskused eluks

Meeskondlikud sportlikud tegevused õpetavad last märkama ja jälgima nii ennast kui ka teisi, suunates tähelepanu sellele, mis päriselt oluline. Sport ühendab inimesi olenemata taustast, sest seal on kõige olulisem panus ühisesse eesmärki. Seetõttu on laps sporti tehes maailmas, kus ta püüab olla parim, mis ta suudab olla, ning õpib ületama raskusi ja väljakutseid, mis tema teele tulevad. Ta ei muutu tugevamaks ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. 

Sportliku liikumise ja mängude kaudu saadud kogemused on terveks eluks ning on aluseks lapse terviklikule arengule. Need loovad lugematul hulgal võimalusi arendada positiivseid iseloomujooni ja omandada olulisi väärtushinnanguid.

Täiskasvanute panus

Vanemate suurim teene on lastes positiivsete liikumis- ja sportimisharjumuste tekitamine, olles ise eeskujuks ning suunates last meeldiva alaga tegelema. Sama olulised on ka õpetajad ja treenerid, kes lapse huve ja potentsiaali märkaksid, kes inspireeriksid ja julgustaksid. Füüsiline tegevus ei tohiks lapsele olla ebameeldiv kohustus, mida ta pelgab või mis paneb teda end halvasti tundma, samuti ei pruugi last motiveerida vaid jutt spordi kasulikkusest: laps peab ise kogema ja tundma spordi head mõju. Seetõttu ei tohiks peljata vaeva, mis ehk sobiliku ringi leidmiseks tuleb näha. Igal lapsel on võimalus olla edukas ühel või teisel spordialal – oluline on see leida.

Huvikool HuviTERA pakub erinevaid spordi ja liikumise ringe TäheTERAs ja LõunaTERAs nii lasteaia- kui ka koolilastele.

Spordiringid TäheTERAs ja LõunaTERAs lasteaialastele ja koolilastele

TäheTERA majas toimub lasteaialastele spordiring teisipäeviti kell 16.00–16.30 (3–4aastased) ja 16.35–17.05 (4–6aastased). Koolilastele (1.–3. klass) mõeldud pallimänguring on teisipäeviti kell 14.45–15.45.

LõunaTERA majas saavad lasteaialapsed osaleda liikumisringis esmaspäeviti kell 16.10–16.40 ning koolilapsed (1.–3. klass) üldkehalises ettevalmistuses teisipäeviti kell 16.10–16.55.

Spordi- ja liikumisringis ning üldkehalises ettevalmistuses hüpatakse, joostakse, ronitakse, mängitakse pallimänge ja läbitakse takistusradasid. Pallimänguring pakub koolilastele võimalust kätt proovida erinevates sportlikes pallimängudes: korvpall, rahvastepall, saalihoki, jalgpall, käsipall jm ning seda nii sise- kui ka välitingimustes. 

Ea- ning jõukohased liikumisülesanded võimaldavad lapsel kogeda rõõmu liikumisest ning eduelamust. Lisaks arenevad selle käigus füüsilised võimed ja koostööoskus ning loomulikult ka osavus ja vastupidavus.

Rohkem infot huviringide, tunniplaani ja registreerimise kohta www.huvitera.ee/huviringid.
Ootame lapsi meie huviringidesse!