fbpx

Johanna Angela Bremen

Õpetaja on lõpetanud Tartu ülikoolis informaatika eriala ja inglise keele kõrvaleriala ning sel ajal läbinud ka erinevaid robootikaga seotud aineid. Õpingute jooksul on tegelenud erinevate enamlevinud programmeerimiskeeltega nagu näiteks Python ja Java ning veebilehtede loomisega. Lisaks tegeleb õpetaja hobikorras erinevate videomängudega ning on neid ka ise loonud. Robootikaga on tegelenud üle kümne aasta, sellest umbes pool on olnud õpetajarollis. On osalenud mitmetel robootikavõistlustel nii võistleja kui ka juhendaja rollis.

Õpetaja poolt juhendatavad huviringid

Kohad täis

Johanna Angela Bremen

Siiri Mugra

TäheTERA, LõunaTERA, ProTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass

Annika Soome

Madis Tuul

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Mõni vaba koht

Johanna Angela Bremen

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass