fbpx

Videomängud

Robootika, teadus ja tehnoloogia

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Videomängude huviringis mängime koos meeskondlikult mitmeid erinevaid arendavaid videomänge. Suure osa huviringist keskendume Minecraftile (Java edition ja Educational edition). Lisaks õppeaasta jooksul tutvume VR (Video Reality) võimalustega ning mängime ka erinevaid teisi mänge.

Minecraft: Education Edition on mängupõhine õppeplatvorm, mis ehitab/arendab loodus-, tehnoloogia-, inseneri- ja matemaatikaoskusi, vabastab loovuse ning kaasab õpilasi koostööle ja probleemide lahendamisele. Minecraft on mitmekesine mäng, mille abil saab noortele õpetada loovust, koostööoskust, kriitilist mõtlemist, kommunikeerimist, programmeerimise loogikaid, inglise keelt, ideede arendamist, tiimijuhtimist, arvuti kasutamise oskust, probleemide lahendamise oskust ja palju muid olulisi pädevusi, mis elus kasuks tulevad.

Teisel aastal lisame Minecraftile lisaks ka muid videomänge, milles õpet läbi viia. Näiteks on plaanis ette võtta Poly Bridge (füüsika õppimine), Super Markup Man (programmeerimise harjutamine), Niche – a genetics survival game (bioloogia).
Katsetame ka erinevaid tycoon ja ressursimajandamise mänge, nagu näiteks Cities: Skylines, Planet Zoo, Two Point Hospital.

Huviringiga võivad liituda ka juba eelmisel aastal ringist osavõtnud. Võimalusel jaotame grupid vastavalt vanusele ja ringi kogemusele.

Ringi toimumisajad ja tunniplaani avaldame augusti lõpus. Soovitame huvi korral ringi ära registreerida, et näeksime huviliste arvu ning saaksime paremini tunniplaani koostada. Võimalusel avame huviringis mitu rühma, et oleks ka paindlikkust aegade osas.

Ainekava

Videomängude huviring kuulub tehnoloogia valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud mängu- ja programmeerimishuvilistele õpilastele.

Õppe-eesmärgid

Videomängud on programmeerimisalane lisakursus, mis annab programmeerimise ja IT õppele mitmekesisust ning tutvustab erinevaid STEM õppe meetodeid.
Õpilane arendab loogilise mõtlemise kõrval loovust, probleemi lahendamise oskust, koostööoskust, tiimijuhtimist, arvuti kasutamise oskust ja muid olulisi pädevusi, mis tulevad kasuks IT-alastes ülesannetes.

Õpiväljundid

Eesmärk on anda teadmised programmeerimisest läbi praktiliste ülesannete ja projektide. Oodatavad õpitulemused:
– Õpilased on arendanud oma loogilist, algoritmilist ja analüütilist mõtlemisoskust;
– algastme õpilased oskavad plokkidega programmeerimist;
– edasijõudnud tunnevad erinevaid tekstilisi programmeeirmiskeeli;
– õpilased oskavad luua oma tasemele vastavaid programme ja mänge;
– õpilased teavad, kuidas kasutada andureid, tsükleid, funktsioone, muutujaid ja muid programmeerimise tehnikaid;
– õpilased oskavad anda konstruktiivset kriitikat nii enda kui teiste programmide kohta. Õpilased oskavad oma programme testida;
– õpilased katsetavad ülesannete lahendamiseks erinevaid lähenemisviise;
– õpilased tunnevad rõõmu oskuslikust infotehnoloogiliste vahendite kasutamiset.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Erinevate programmeerimise meetodite katsetamine;
erinevate programmeerimiskeeltega tutvumine;
arvutialaste oskuste ja teadmiste suurendamine, erinevate programmide ja kasutajaliidestega tutvumine;
videomängudega tutvumine, koostööprojektide läbiviimine.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt üks kord nädalas üks tund korraga (45 minutit kuni 90 minutit sõltuvalt õpilaste vanusest). Õppekava maht on 30 tundi aastas. Õpe toimub õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud arvutiklassis.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud programmeerimisest huvitatud põhikooli õpilastele alates 1. klassist. Algastme kursusel osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Põhiastme ja vanema astme kursusega liitumiseks on vajalikud eelteadmised, mis omandatud eelnevates algastme ringitundides või iseseisvalt. Õpilase pädevust põhiastme või vanema astme kursusega liitumiseks hindab õpetaja.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub jooksvalt igal tunnil kogu õppeaasta vältel. Lisaks toimuvad rühmasisesed võistlused ning õpetaja juhendamisel saavad tagasisidet ja oma arvamust kaasõpilaste programmidest avaldada ka õpilased ise.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Johanna Angela Bremen

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Tuuli Hiiesalu

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass

Meelis Brikker

ProTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Margo Metsoja

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Johanna Angela Bremen

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.