fbpx

Videomängud

Robootika, teadus ja tehnoloogia

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Innovatsioonipesa

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Videomängude huviringis mängime koos meeskondlikult mitmeid erinevaid arendavaid videomänge. Suure osa huviringist keskendume Minecraftile (Java edition ja Educational edition). Lisaks õppeaasta jooksul tutvume VR (Video Reality) võimalustega ning mängime ka erinevaid teisi mänge.

Minecraft: Education Edition on mängupõhine õppeplatvorm, mis ehitab/arendab loodus-, tehnoloogia-, inseneri- ja matemaatikaoskusi, vabastab loovuse ning kaasab õpilasi koostööle ja probleemide lahendamisele. Minecraft on mitmekesine mäng, mille abil saab noortele õpetada loovust, koostööoskust, kriitilist mõtlemist, kommunikeerimist, programmeerimise loogikaid, inglise keelt, ideede arendamist, tiimijuhtimist, arvuti kasutamise oskust, probleemide lahendamise oskust ja palju muid olulisi pädevusi, mis elus kasuks tulevad.

Teisel aastal lisame Minecraftile lisaks ka muid videomänge, milles õpet läbi viia. Näiteks on plaanis ette võtta Poly Bridge (füüsika õppimine), Super Markup Man (programmeerimise harjutamine), Niche – a genetics survival game (bioloogia).
Katsetame ka erinevaid tycoon ja ressursimajandamise mänge, nagu näiteks Cities: Skylines, Planet Zoo, Two Point Hospital.

Huviringiga võivad liituda ka juba eelmisel aastal ringist osavõtnud. Võimalusel jaotame grupid vastavalt vanusele ja ringi kogemusele.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

TK1 1.-3.kl Kolmapäeviti kell 14.40-15.40 – kohad täis
TK2 1.-3.kl Reedeti kell 13.40-14.40 – mõni vaba koht
TK3 4.-6.kl Kolmapäeviti kell 15.50-17.20 – mõni vaba koht

Ainekava

Videomängude huviring kuulub tehnoloogia valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud mängu- ja programmeerimishuvilistele õpilastele.

Õppe-eesmärgid

Videomängud on programmeerimisalane lisakursus, mis annab programmeerimise ja IT õppele mitmekesisust ning tutvustab erinevaid STEM õppe meetodeid.
Õpilane arendab loogilise mõtlemise kõrval loovust, probleemi lahendamise oskust, koostööoskust, tiimijuhtimist, arvuti kasutamise oskust ja muid olulisi pädevusi, mis tulevad kasuks IT-alastes ülesannetes.

Õpiväljundid

Eesmärk on anda teadmised programmeerimisest läbi praktiliste ülesannete ja projektide. Oodatavad õpitulemused:
– Õpilased on arendanud oma loogilist, algoritmilist ja analüütilist mõtlemisoskust;
– algastme õpilased oskavad plokkidega programmeerimist;
– edasijõudnud tunnevad erinevaid tekstilisi programmeeirmiskeeli;
– õpilased oskavad luua oma tasemele vastavaid programme ja mänge;
– õpilased teavad, kuidas kasutada andureid, tsükleid, funktsioone, muutujaid ja muid programmeerimise tehnikaid;
– õpilased oskavad anda konstruktiivset kriitikat nii enda kui teiste programmide kohta. Õpilased oskavad oma programme testida;
– õpilased katsetavad ülesannete lahendamiseks erinevaid lähenemisviise;
– õpilased tunnevad rõõmu oskuslikust infotehnoloogiliste vahendite kasutamiset.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Erinevate programmeerimise meetodite katsetamine;
erinevate programmeerimiskeeltega tutvumine;
arvutialaste oskuste ja teadmiste suurendamine, erinevate programmide ja kasutajaliidestega tutvumine;
videomängudega tutvumine, koostööprojektide läbiviimine.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt üks kord nädalas üks tund korraga (45 minutit kuni 90 minutit sõltuvalt õpilaste vanusest). Õppekava maht on 30 tundi aastas. Õpe toimub õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud arvutiklassis.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud programmeerimisest huvitatud põhikooli õpilastele alates 1. klassist. Algastme kursusel osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Põhiastme ja vanema astme kursusega liitumiseks on vajalikud eelteadmised, mis omandatud eelnevates algastme ringitundides või iseseisvalt. Õpilase pädevust põhiastme või vanema astme kursusega liitumiseks hindab õpetaja.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub jooksvalt igal tunnil kogu õppeaasta vältel. Lisaks toimuvad rühmasisesed võistlused ning õpetaja juhendamisel saavad tagasisidet ja oma arvamust kaasõpilaste programmidest avaldada ka õpilased ise.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Innovatsioonipesa

Vabade kohtade olemasolu:

Mõni vaba koht

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Johanna Angela Bremen

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Johanna Angela Bremen

Toimumisajad:

TK1 1.-3.kl Kolmapäeviti kell 14.40-15.40 - kohad täis
TK2 1.-3.kl Reedeti kell 13.40-14.40 - mõni vaba koht
TK3 4.-6.kl Kolmapäeviti kell 15.50-17.20 - mõni vaba koht

Toimumiskoht:

Innovatsioonipesa

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3. klass)
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6. klass)
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.