fbpx

Meelis Brikker

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia eriala ja Tartu Kunstikooli illustraatori kutseõppe. Hetkel töötab loodusainete õpetajana Tartu Erakoolis, õpetades peamiselt füüsikat, loodusõpetust ja bioloogiat, kuid tegutseb jätkuvalt vabakutselise illustraatorina – tema illustreeritud õpikuid võib kohata eelkõige põhikooliealiste õpilaste koolikottides. Erinevaid kodumaiseid ja rahvusvahelisi mänguringe on õpetaja juhendanud alates aastast 2011. Varasemalt on õpetaja töötanud haridustehnoloogia spetsialistina haridusteaduste instituudis ja koolitanud õpetajaid muuhulgas ka digikunsti ja õppe mängustamise teemadel.

Õpetaja poolt juhendatavad huviringid