fbpx

Regina Pai

Õpetaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala. Töötab Tartu Erakoolis kodundus- ja käsitööõpetajana alates 2013. aastast. Õpetaja on avatud uute käeliste oskuste õppimisele ja katsetamisele ning juba õpitud oskuste lihvimisele/arendamisele.
HuviTERAs juhendab käsitöö ja kokakunsti huviringi.

Õpetaja poolt juhendatavad huviringid

Kohad täis

Regina Pai

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass