fbpx

Programmeerimise huviring – Lapse IT teekonna algus

Distantsilt juhitavad kodumasinad, kõikvõimalikud mobiilirakendused, isesõitvad autod. Tehnoloogiliste lahenduste osakaal inimeste igapäevaelus on suurem kui kunagi varem ning see suund ei näita vaibumise märke. Seetõttu on väga oluline pakkuda lastele võimalusi valmistada end ette tulevikuks, mida me hetkel isegi ette kujutada ei oska. Just selle pärast on programmeerimise huviring kaasahaarav ja rikastav õppimiskogemus, mis pakub uuele põlvkonnale suuri eeliseid.

Digipädevast pädevaks

Programmeerimine on lapsele justkui uue keele õpetamine. Samamoodi nagu soovime lastele õpetada erinevaid võõrkeeli, et suhelda maailmaga, on neile vaja õpetada keelt, mille abil suhelda masinatega. Ja samamoodi nagu keeleõpe ei ole vaid sõnade õppimine, vaid saadud teadmised ja oskused on üldarendavad, ei ole ka programmeerimine ainult tehniliste teadmiste kasutamine, vaid pakub oskusi, mida saab rakendada erinevates olukordades.

Mitmekülgne maailmataju

Lapsed kasutavad loomupäraselt probleemide lahendamiseks ja olukordade mõtestamiseks kujutlusvõimet, visualiseerimist ja intuitsiooni ehk parema ajupoolkera funktsioone. Programmeerimine aga arendab vasakut ajupoolkera, mis vastutab ratsionaalse mõtlemise, loogika, järgnevuse mõistmise ja paljude muude süstematiseeritud teadmiste eest. See õpetab ja juhib lapsi maailma teistmoodi nägema ning pakub vajalikku tasakaalu aju poolkerade arendamisel. Omandatud oskused ei ole erialaspetsiifilised, vaid on universaalsed, pakkudes ühe valdkonna kaudu tööriistu ka teiste olukordade ja nähtuste mõtestamiseks ning seaduspärade ja tagajärgede märkamiseks.

Programmeerimise huviring - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Loovus

Programmeerimise sisuks on suuresti lahenduste leidmine või mingi probleemi lahendamine tehnika abil. See võib esiti kõlada tehniliselt, kuid ka seal on vaja palju loovust ja loomingulist mõtlemist ning on tegelikult väga lõbus! Seda enam, et programmeerimine pakub muuhulgas võimalust välja mõelda ja ellu viia lahendusi, mida veel olemas pole. Kui lapsed oskavad programmeerida, suudavad nad arendada näiteks uusi äppe, videomänge, kodulehti. Lisaks näevad nad seda, kuidas ideest saab programmeerimise abil päris asi, mille nad on ise teinud!

Eduelamuse kaudu enesekindlaks

Oma ideede elluviimine annab lapsele võimalust olla mänguline, kuid samas tõstab enesekindlust tehnikaga täidetud maailmas hakkamasaamiseks. Juba programmeerimise põhitõdede omandamine muudab arusaama sellest, kuidas tehnika töötab ja kuidas sellega töötada. See teeb lapsest kui tarbijast looja ning valmistab meie lapsi ette automatiseeritud tulevikuks. Juba mõne aasta pärast oleme tõenäoliselt olukorras, kus programmeerimisest vähemalt algtasemel on saanud elementaarne oskus, nagu seda on inimkeel täna.

Programmeerimise huviring kindlustab tulevikku

Enamik töid vajavad arvutioskusi, kuid konkurents tööturul on kõrge ning selleks, et teiste seast välja paista, on vaja oskusi, mida teistel pole, või oskusi, mis oleks kõrgemal tasemel kui teistel. See tähendab, et programmeerimine pole miski, mis on lihtsalt lahe või tore, vaid on muutumas osaks elementaarsest, iseenesestmõistevast oskusest. Programmeerijad ja programmeerimist oskavad inimesed on hästi tasustatud spetsialistid, kelle järele nõudlus vaid kasvab, eriti arvestades digitaliseeruvat maailma.

Programmeerimine on parim viis, kuidas oma last tulevikuks ette valmistada. Seda kõike loovalt ja mänguliselt!

Programmeerimise huviring - HuviTERA huviringid lastele Tartus

HuviTERA programmeerimise huviring muutub põhjalikumaks

Alates uuest õppeaastast pakume programmeerimise 6-aastast õppekava! See tähendab, et meie juures on lapsel võimalik omandada korralikud programmeerimisalased oskused. Õpet alustame keskkonnas Scratch ning aastate jooksul süvenevad teemad ja õpitavad keeled. Kursuse lõpuks on õpilane tuttav Pythoni, CSSi, HTMLi ja muude programmeerimiskeeltega ning tutvunud ka veebilehtede loomise ja elektroonikakomponentidega.

Ükskõik kelleks Teie laps soovib tulevikus saada, programmeerimisoskus aitab tal oma unistusi ellu viia!

  • Huviringis saadakse teada, mis on arvuti sees, kuidas arvuti töötab ja kuidas saab arvutile käsklusi anda.
  • Visuaalses programmeerimiskeeles Scratch loovad lapsed ISE arvutimänge, animatsioone, viktoriine ja lugusid. 
  • Animatsioonide ja mängude loomise käigus omandatakse programmeerimise algtõed.
  • Programmide kirjutamise käigus saab selgeks sõnavara (riistvara, tarkvara, programm, algoritm, piksel, tsükkel, tingimuslause jne).
  • Katsetades omandatakse lihtsalt ja huvitavalt  teadmised matemaatikast.
  • Õpitakse keerulisi ülesandeid väikesteks osadeks jagama, et neid oleks kergem kirja panna.
  • Saadakse teadmised ja kogemused, kuidas vältida arvuti ja nutiseadmete kasutamisega kaasnevaid lihaspingeid (erinevad harjutused silmadele, kätele, õlavöötmele ja seljale).
  • Huviringi juhendamine põhineb positiivsel suhtlemisel. Lastele esitatakse väljakutseid, neid tunnustatakse ja toetatakse.

Õpilased jagunevad vastavalt vanusele ja programmeerimisalastele eelteadmistele kolme gruppi: algaste, põhiaste ja vanem aste. 

Algastme (7-10 aastased) lõpuks peaksid õpilased koostöös õpetaja ja lapsevanemaga jõudma selgusele lapse programmeerimise ja arvutialases huvis ja võimekuses. Õpilane saab teada arvuti töötamise põhimõtted ning elementaarsed programmeerimise töövõtted.

Põhiastmes (10-13 aastased) saavad õpilased algteadmised ja oskused tekstprogrammeerimisest ja oskavad koostada projekte kasutades saadud teadmisi. 

Vanem aste (13-16 aastased) on põhjalik programmeerimise kursus, mis loob tugeva aluse hilisemaks IT valdkonna õpingute jätkamiseks ning vastava elukutse omandamiseks. Õpilane omandab põhiteadmised programmeerimises ja arvutigraafikas.

Kuidas seda kõike saavutame?

Programmeerimise huviring toimub kord nädalas. Õpilaste käsutuses on arvutiklassis IMac ja Macbook arvutitega, mis on varustatud vajalike programmidega. Lisaks kasutatakse õppes aeg-ajalt ka roboteid ja erinevaid andureid, et anda programmeerimisele veelgi enam praktilist väljundit. Õpilasi juhendab Johanna Angela Bremen, kes on lõpetanud Tartu Ülikoolis informaatika eriala ning läbinud erinevaid robootika ja programmeerimisega seotud aineid.

Lisaks: uuest õppeaastast toimub programmeerimise huviring ka LõunaTERA ruumides!

Loe rohkem programmeerimisringi kohta: https://huvitera.ee/huviringid/programmeerimine

Huviringi registreerimine ARNO keskkonnas: https://tartu.ee/arno

Programmeerimise huviring