fbpx

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. 
Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat huviharidust.

Uued huviringid

Videomängud

Videomängude huviringis mängime koos meeskondlikult mitmeid erinevaid arendavaid videomänge. Suure osa huviringist keskendume Minecraftile. Lisaks tutvume õppeaasta jooksul VR võimalustega ning mängime ka erinevaid teisi erienvaid mänge.

Loe täpsemalt »

Tsirkus ja akrobaatika

Huviringi eesmärk on tutvustada lastele akrobaatikat ja erinevaid tsirkusealasid ning seeläbi arendada lapse üldkehalisi võimeid, painduvust, koordinatsiooni ja koostööoskust. Tunnis viiakse läbi erinevaid mänge, õpitakse žongleerimist erinevate vahenditega, akrobaatika elemente nii üksi, paaris kui kolmikus ning õhuakrobaatikat.

Loe lähemalt »

Lauatennis

LõunaTERA koolimajas alustame lauatennise treeningutega. Huviringis tegeletakse üldfüüsilisega, lauatennise põhiteadmiste omandamisega (näiteks kuidas reketit käes hoida), õpitakse erinevaid lööke ja punktimängu. Eelkõige pakub ring rõõmu aktiivsest liikumisest.

Loe täpsemalt »

Kogemusring

Kogemusring on mõeldud 1. klassi õpilasele, kellel on palju erinevaid huvisid ja kes alles otsib oma õiget huvi. Õppeaasta jooksul on võimalus tutvuda viie erineva valdkonna huviringidega.

Loe lähemalt »

Programmeerimine - HuviTERA huviringid lastele Tartus

IT haridus algab HuviTERA-st! 

HuviTERA-s teame, et lapsi on vaja juba täna tulevikuks ette valmistada! 
Alates uuest õppeaastast on HuviTERA programmeerimise huviringi õppekava 6-aastane! See tähendab, et meie juures on lapsel võimalik omandada korralikud programmeerimisalased oskused. Õpet alustame keskkonnas Scratch ning aastate jooksul süvenevad teemad ja õpitavad keeled. Kursuse lõpuks on õpilane tuttav Python, CSS, HTML jm programmeerimiskeeltega ning tutvunud ka veebilehtede loomise ja elektroonikakomponentidega.
Lisaks saab sellest õppeaastast programmeerimise huviringiga liituda ka LõunaTERA majas!
 
Loe täpsemalt »

Uuenduslikud mudelid

Pereringid

Pereringist võib koos lapsega osa võtta ka ema, isa, vend, õde, vanaema, vanaisa või mõni teine pere liige, kes on ringist huvitatud. Lisaks pole oluline, et iga kord oleks lapsega sama paariline. Samuti ei ole oluline lapse vanus.

Tutvu pereringide valikuga»

Mänguline teraapia

Mängulise teraapia huviringis katsetame uut mudelit, mis pakub väga personaalset lähenemist igale ringis osalejale. Ringi juhendab korraga 2 õpetajat ning osalejaid on ringis kuni 8. 

Mis on mänguteraapia? »

HuviTERA oma Stuudium

Tagasisideküsitluse läbiv teema oli, et oleks soov teada rohkem, mida huviringis lapsed teevad. Lisaks toodi probleemina välja info liikumine. 
Plaanime kasutusele võtta Stuudiumi keskkonna, et neid probleeme lahendada! Stuudium võimaldab lihtsamat suhtlemist, näha ülevaadet tundide toimumisest ja sisust, teavitada meid lapse puudumistest, õppematerjalide lisamist ja palju muud! 

Leia oma huviring juba täna!