fbpx

Keraamika

Kunst, käsitöö ja kokandus
Keraamika - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
Täiskasvanud

Toimumiskoht:

TäheTERA kunstiklass (104)

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
272€/aasta, osamaksetena 8 x 34€

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-9.kl)
272€/aasta, osamaksetena 8 x 34€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi (täiskasvanud)
480€/aasta, osamaksetena 8 x 60€

1 kord nädalas 150 min/ 30 tundi (täiskasvanud)
595€/aasta, osamaksetena 8 x 74€

Õppetasu sisaldab vahendite maksumust (savi, tööriistad, glasuurid, angoobid) ning keraamikaahju kasutamist.

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Savi on väga mõnus materjal näppude vahel. Algselt on ta pehme ja lubab end voolida, peale põletust aga kõva ja vastupidav. 
Keraamika huviringis tegeleme savitööga. Eesmärgiks on arendada käelisi oskusi, loovat mõtlemist ja ilumeelt. Õpime erinevates tehnikates vormima ja dekoreerima keraamilisi esemeid, õpime käsitlema erinevaid tööriistu ja töövõtteid. Meisterdame pisiplastikat ning tarbekeraamikat (tasse, kausse jm.). Loodud loomingule annab erilise sära glasuurimine ja põletamine kõrgkuumuses muudab selle tugevaks kivinõuks.

Lase oma sõrmedel luua imesid ja vabasta oma sisemine kunstnik! Savist voolimine pakub võimaluse astuda loomingulisele teekonnale, kus saab vormida ja kujundada kordumatuid meistriteoseid. Samuti on voolimine stressi maandav ja mänguline loomeprotsess. Käsitsi valmistatud esemed on kordumatud ja iga vormitud tükk kannab endas looja ainulaadset jälge.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

TK1 1.-3.kl – Esmaspäeviti kell 14.30-15.15 – kohad täis
TK2 4.-9.kl – Esmaspäeviti kell 15.25-16.25 – kohad täis
TK3 1.-9.kl – Teisipäeviti kell 15.30-16.30 – kohad täis
Täiskasvanud 150min – Esmaspäeviti või teisipäeviti kell 17.00-19.30
Täiskasvanud 90min – Esmaspäeviti või teisipäeviti kell 17.00-19.30
Liituda saab veel täiskasvanute gruppidega!

Ainekava

Keraamika huviring kuulub kujutava kunsti valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud lastele ja noortele vanuses 6-18, kellel on soov tegeleda kunstiga, avastada enda loomingulised võimed, arendada loovust ning käelisi oskusi läbi praktilise tegevuse. Ainekava on jaotatud kolmeks suuremaks osaks (algajad, edasijõudnud, jätkukursus(ed)). Grupid moodustakse vastavalt laste vanusele ja eelnevale kogemusele ning võivad olla ka segagrupid

Õppe-eesmärgid

Keraamikaring algajad (eelkõige mõeldud lastele vanuses 6-10)
– Arendada lapse silma ja käe koostööd;
– tutvustada voolimistehnikaid, erinevaid materjale ja töövahendeid;
– kujundada õiged ja ohutud töövõtted;
– arendada lapse vaatlusoskust ja ilumeelt;
– rikastada lapse fantaasiat, ergutada loovust ja eneseväljendust ning pakkuda lapsele rõõmu loovast eneseväljendusest.

Keraamikaring edasijõudnutele (õpilastele vanuses 10-16)
– Arendada käsitööoskusi, käelist osavust ja vormitunnetust;
– õpetada tundma erinevaid materjale ning oskust neid kasutada;
– toetada loovtegevust, isikupära ja julgust oma ideid väljendada;
– iseseisva töö oskuse kujundamine, et otsustada, teha valikuid ja kanda vastutust ning alustatu lõpule viia;
– anda oskus töötada iseseisvalt ning olla valmis koostööks;
– mõistab keraamika tähendust ja tunneb valmistamis protsessi.

Keraamikaring jätkukursus (õpilastele vanuses 14-18)
– Arendada käsitööoskusi, käelist osavust ja vormitunnetust;
– õpetada tundma erinevaid materjale ning oskust neid kasutada;
– toetada loovtegevust, isikupära ja julgust oma ideid väljendada;
– iseseisva töö oskuse kujundamine, et otsustada, teha valikuid ja kanda vastutust ning alustatu lõpule viia;
– anda oskus töötada iseseisvalt ning olla valmis koostööks;
– mõistab keraamika tähendust ja tunneb valmistamis protsessi.

Õpiväljundid

Keraamikaring algajad (eelkõige mõeldud lastele vanuses 6-10)
– Oskab kasutada õpitud tehnikaid;
– oskab kasutada erinevaid materjale;
– oskab ohutult ja sihipäraselt kasutada erinevaid töövahendeid;
– oskab oma tööd kaunistada mitmesuguste detailidega;
– oskab õpetaja suulise juhendamise järgi töötada;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– oskab teha lihtsamaid korrastustöid: puhastada töövahendeid, lauda ja põrandat;
– oskab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töös;
– tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.

Keraamikaring edasijõudnutele (õpilastele vanuses 10-16)
– Rikastub fantaasia, suureneb loovus ning rõõm loovast eneseväljendusest;
– areneb vaatlusoskus ja ilumeelt;
– areneb silma ja käe koostöö;
– suudab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töös;
– suudab õpetaja suulise juhendamise ning videojuhendi järgi töötada;
– oskab kasutada õpitud tehnikaid ja materjale;
– oskab ohutult ja sihipäraselt kasutada erinevaid töövahendeid;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– katsetab julgelt erinevaid voolimis ja dekoreerimis tehnikaid, erinevaid materjale ja töövahendeid;
– saab teadmisi keraamika ajaloost ja keraamikutest läbi praktiliste tööde;
– kujundab õiged ja ohutud töövõtted.

Keraamikaring jätkukursus (õpilastele vanuses 14-18)
– Rikastub fantaasia, suureneb loovus ning rõõm loovast eneseväljendusest;
– areneb vaatlusoskus ja ilumeelt;
– areneb silma ja käe koostöö;
– suudab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töös;
– suudab õpetaja suulise juhendamise ning videojuhendi järgi töötada;
– oskab kasutada õpitud tehnikaid ja materjale;
– oskab ohutult ja sihipäraselt kasutada erinevaid töövahendeid;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– katsetab julgelt erinevaid voolimis ja dekoreerimis tehnikaid, erinevaid materjale ja töövahendeid;
– saab teadmisi keraamika ajaloost ja keraamikutest läbi praktiliste tööde;
– kujundab õiged ja ohutud töövõtted.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Keraamikaring algajad (eelkõige mõeldud lastele vanuses 6-10:
– Erinevate töövahenditega tutvumine;
– tööriistade kasutamine;
– voolimisvõtete õppimine;
– lihtsamate esemete voolimine savitombust;
– vormilt lihtsate figuuride, esemete kujutamine;
– ussitehnikas voolimine;
– templitrükk savile;
– glasuurimine pintseldamis tehnikas;
– angoobidega tutvumine ja kaunistamine.

Keraamikaring edasijõudnutele (õpilastele vanuses 10-16)
– Kavandamine, tutvutakse kompositsioon ja vormiõpetusega;
– voolimine savitombust, templitrükk;
– ribatehnikas eseme ülesehitamine;
– rullimistehnika, lõikamine, liitmine;
– rullimine reljeefsel pinnal;
– panustehnikad: graveerimine, aplikatsioon ja reljeef;
– pisiplastika;
– glasuurimistehnikad: pintseldamine, ülevalamine või sisse kastmine;
– kummiballooniga dekoreerimine;
– ažuurne dekoor;
– Värvilised savimassid;
– angoobimaal, sgrafiito;
– glasuuripealnemaal.

Keraamikaring jätkukursus (õpilastele vanuses 14-18)
– Kavandamine, tutvutakse kompositsioon ja vormiõpetusega;
– voolimine savitombust, templitrükk;
– ribatehnikas eseme ülesehitamine; 

– rullimistehnika, lõikamine, liitmine; 

– rullimine reljeefsel pinnal;
– panustehnikad: graveerimine, aplikatsioon ja reljeef;
– pisiplastika
;
– glasuurimistehnikad: pintseldamine, ülevalamine või sisse kastmine;
– kummiballooniga dekoreerimine;
– ažuurne dekoor;
– Värvilised savimassid;
– angoobimaal, sgrafiito;
– glasuuripealnemaal.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

– Erinevad voolimismassid;
– angoobid;
– glasuurid;
– erinevad savi käitlemise tööriistad
– keraamikaahi
– savitreipink

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpetus põhineb laste individuaalsete erinevuste arvestamisel. Õpe toimub üks kord nädalas 45 minutit või 90 minutit õpperühmas, kus on kuni 12 õpilast. Õppetöö toimub lastepärases, kunsti- ja keraamikaringi läbiviimiseks sobivas klassiruumis.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 6-16 aastastele kunstihuvilistele lastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu. Edasijõudnute kursusel osalemiseks peaks olema läbitud vähemalt üheaastane keraamikursus. Jätkukursusel osalemiseks peaks olema läbitud vähemalt kaheaastane keraamikursus. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine on suuline ja toimub läbi tööde vaatluse ja analüüsimise tunnis.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
Täiskasvanud

Toimumiskoht:

TäheTERA kunstiklass (104)

Vabade kohtade olemasolu:

Mõned vabad kohad

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
272€/aasta, osamaksetena 8 x 34€

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-9.kl)
272€/aasta, osamaksetena 8 x 34€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi (täiskasvanud)
480€/aasta, osamaksetena 8 x 60€

1 kord nädalas 150 min/ 30 tundi (täiskasvanud)
595€/aasta, osamaksetena 8 x 74€

Õppetasu sisaldab vahendite maksumust (savi, tööriistad, glasuurid, angoobid) ning keraamikaahju kasutamist.

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Monika Zirkel

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
Täiskasvanud

Õpetaja:

Monika Zirkel

Toimumisajad:

TK1 1.-3.kl - Esmaspäeviti kell 14.30-15.15 - kohad täis
TK2 4.-9.kl - Esmaspäeviti kell 15.25-16.25 - kohad täis
TK3 1.-9.kl - Teisipäeviti kell 15.30-16.30 - kohad täis
Täiskasvanud 150min - Esmaspäeviti või teisipäeviti kell 17.00-19.30
Täiskasvanud 90min - Esmaspäeviti või teisipäeviti kell 17.00-19.30
Liituda saab veel täiskasvanute gruppidega!

Toimumiskoht:

TäheTERA kunstiklass (104)

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
272€/aasta, osamaksetena 8 x 34€

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-9.kl)
272€/aasta, osamaksetena 8 x 34€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi (täiskasvanud)
480€/aasta, osamaksetena 8 x 60€

1 kord nädalas 150 min/ 30 tundi (täiskasvanud)
595€/aasta, osamaksetena 8 x 74€

Õppetasu sisaldab vahendite maksumust (savi, tööriistad, glasuurid, angoobid) ning keraamikaahju kasutamist.

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.