fbpx

Koolitants

Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl)
304€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärk on äratada lastes huvi tantsu, võimlemise ja erinevate liikumisviiside vastu. Tundides arendatakse üldfüüsilisi võimeid, koordinatsiooni, rütmi taju, koostööoskust, osavust ja keskendumisvõimet. Suurt rõhku pannakse kehalise väljenduse arendamisele tantsu ja muusika kaudu. Üheskoos harjutatakse ja õpitakse erinevaid tantsukavasid ja koreograafiaid, et osaleda jaanuaris toimuval Koolitantsu võistlusel ning õppeaasta lõpus Tartu Võimlemispeol.

Ringi toimumisajad ja tunniplaani avaldame augusti lõpus. Soovitame huvi korral ringi ära registreerida, et näeksime huviliste arvu ning saaksime paremini tunniplaani koostada. Võimalusel avame huviringis mitu rühma, et oleks ka paindlikkust aegade osas.

Ainekava

Loovtantsu õppekava eesmärgiks on tutvustada õpilastele eripäraseid liikumisi läbi tantsu ning mängu, anda ülevaade erinevatest spordivahenditest ning nende kasutusvõimalustest ja liikumise tundlikkust.

Õppekava rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid ning võimalusi.
Õppekavaarendus toimub pidevalt, vastavalt õpilaste arengule ja edasijõudmisele.
Õppekava vaadatakse üle, täiendatakse ja parandatakse üks kord aastas.
Õppekava arendamine toimub koostöös laste, õpetajate, haridusmetoodikute ja laste vanematega.

Õppe-eesmärgid

– Äratada huvi erinevate liikumisvõimaluste vastu;
– kaotada hirm liikumise kui tantsu vastu;
– suunata lapsi aktiivsele liikumisele peamiselt läbi mängu ning tantsu;
– soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist;
– arendada laste koordinatsiooni ja liikumisaparaadi võimekust;
– arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust;
– tekitada heaolutunne liikumisest;
– arendada osavust ja vastupidavust;
– arendada keskendumisvõimet;
– õppida kuulama iseennast.

Õpiväljundid

– Oskab praktiseerib erinevaid tantsuelemente (keha, ruum, aeg, jõud);
– Mõistab loovtantsu olemust;
– Oskab lugu pidada kehalisest ja vaimsest tegevusest;
– Oskab olla osavõtlik ja koostööaldis;
– Kujuneb kohusetunne ja järjepidevus.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õpilased jagunevad vastavalt vanusele kolme gruppi: nooremad lasteaialapsed (3-4aastased), vanemad lasteaialapsed (5-7aastased) ja esimene kooliaste (1.-3. klass). Õppetegevuste sisu ja raskusaste varieerub vastavalt laste vanusele ja arengutasemele, samuti arvestatakse laste endi soovidega.

Tunnid sisaldavad:
– üldarendavad võimlemis- ja osavusharjutused;
– harjutused ja mängud erinevate vahenditega (pall, rõngas, hüpits jms);
– erinevad liikumis- tähelepanu- ja jooksumängud;
– erinevad kiirus- ja reaktsiooniharjutused;
– erinevad koordinatsiooni-, tasakaalu, painduvus- ja hüppeharjutused;
– erinevad vastupidavusharjutused ja -mängud;
– lõdvestusharjutused;
– loovust arendavad harjutused ja mängud.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Loovtantsu huviring toimub liikumiseks ettenähtud siseruumides või sobiva ilma korral õues. Ringitundides kasutatakse erinevaid olemasolevaid spordivahendeid (nt erinevad pallid, rõngad, matid, nöörid jpm).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund korraga (30, 45 või 90 minutit).

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Loovtantsu õppekava on mõeldud lastele vanuses 3-14a.
Osalemiseks piisab huvist liikumise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Tagasisidestamine

Lapse tegevusele ringitunnis antakse tagasiside suuliselt ja jooksvalt. Tunnustatakse
lapse edusamme ja innustatakse jätkama, kui mõni harjutus kohe välja ei tule.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl)
304€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Emili Visnapuu

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass

Meelis Brikker

ProTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Margo Metsoja

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Emili Visnapuu

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl)
304€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.