fbpx

Lauatennis

Sport ja liikumine, tants

Antud huviringis on lapsel võimalus omandad uus spordiala – lauatennis. Huviringis tegeleme üldfüüsilisega, lauatennise põhiteadmiste omandamisega (näiteks kuidas reketit käes hoida), õpime erinevaid lööke ja punktimängu. Lauatennis arendab lapse koordinatsiooni ja liikumisalast võimekust. Läbi liikumise areneb lapse füüsiline võime, koostööoskus, vastupidavus ning osavus.
Eelkõige pakub ring rõõmu aktiivsest liikumisest.

Johanna Christjanson

Õpetaja Johanna on 2. klassi LõunaTera klassiõpetaja.
Johanna ise on mänginud lauatennist alates 5. aastaselt ja naudib liikumist väga palju. Nüüd on aeg kõik oma trikid ja nipid väiksematele tegelastele edasi anda.

Ainekava

Lauatennise huviring kuulub spordi valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud lastele, kes tahavad aktiivselt liikuda ja tunnevad huvi lauatennise vastu.

Õppe-eesmärgid

– Tunneb huvi sportimise, treeningu ja lauatennise vastu;
– soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist;
– arendada laste koordinatsiooni ja liikumisaparaadi võimekust;
– arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust;
– tekitada heaolutunne liikumisest;
– arendada osavust ja vastupidavust;
– õpetada lauatennisemängu tehnikat ja taktikat;
– tutvustada lauatennise võistlusmäärusi.

Õpiväljundid

– Tunneb huvi sportimise, treeningu ja lauatennise vastu;
– arenevad kehaline areng, koordinatsioon, osavus, vastupidavus ja füüsilised võimed;
– oskab hoida õigesti tennisereketit;
– teab, kuidas võtta lauatennises õiget lähteasendit, kuidas mängu ajal liikuda;
– tunneb ja oskab erinevaid tennisemängu lööke;
– omab teadmisi tennisemängu taktikast ja võistlusmäärusest;
– analüüsib oma mängu.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õpilased jagunevad vastavalt oskustele ja vanusele kahte gruppi: algaste ja edasijõudnud.

ALGASTE
– Reketihoid. Tutvutakse erinevate reketihoidudega (sulepeahoid, Euroopa reketihoid).
– Lähteasend. Eestkäeründe mängija, eest-tagantkäeründe mängija, kaitsemängija.
– Liikumine. Jalgade töö küljelt küljele, jalgade töö ristsammuga, jalgade töö ühe sammuga.
– Põhioskused mänguks. Eestkäelöök, eeskäelõige(aktiivne), tagantkäelöök, tagantkäelõige(aktiivne), küünalpallide löömine, servimine ja servi vastuvõtt, kaitsemängija- eestkäelõige (passiivne), tagantkäelõige(passiivne), eeskäega tõstmine, tagantkäega tõstmine.
– Taktika. Mängutaktika mõisted. Ründemängu taktika. Kaitsemängu taktika. Võistlusmäärused, mänguanalüüs. Võistluskogemuste omandamine.

EDASIJÕUDNUD
Jätkatakse algastmes omandatu kinnistamist ja tehnika ning taktika täiustamist.
– Lühike eestkäelõige,
– eestkäega katmine;
– eestkäetops tagurpidi-ja vastuvindiga;
– eestkäeblokk;
– lühike tagantkäelõige;
– tagantkäega katmine;
– tagantkäetops tagurpidi-ja vastuvindiga;
– tagantkäeblokk;
– servimine ja servi vastuvõtt(küljevint, tagurpidine vint, ülespidine vint);
– kaitsemängija- eeskäega tõstmine, tagantkäega tõstmine;
– kaitsetaktika täiustamine;
– ründemängu täiustamine;
– psühholoogiline ettevalmistus.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Lauatennise huviring toimub suuremas ruumis, kuhu saab paigutada lauatenniselauad. Ringitundides kasutatakse tenniserekeid ja tennisepalle ning vajadusel ka teisi spordivahendeid.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt üks kord nädalas üks tund korraga (45 või 90 minutit). Lapsed jaotatakse gruppidesse vastavalt vanusele ja oskustele.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Lauatennise huviringi õppekava on mõeldud spordi- ja liikumishuvilistele lastele vanuses 5-13. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Lapse tegevusele ringitunnis antakse tagasiside suuliselt ja jooksvalt. Tunnustatakse lapse edusamme ja innustatakse jätkama, kui mõni harjutus kohe välja ei tule.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Johanna Christjanson

Toimumisajad:

LK1/1-3kl Neljapäev 16.10-17.10
LK2/4-6kl Teisipäev 15.40-17.10

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
200€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 25€
1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl)
280€/aasta, osamaksetena 8 x 35€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Meelis Brikker

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>