fbpx

Liikumisring

Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased
Pereringid

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu ja tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsete tegevuste (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, liikumismängud, takistusrajad jms) kaudu saavad lapsed tunnis aktiivselt liikuda. Arendatakse lapse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, vastupidavust, osavust ja kiirust.

Huviring annab lapsele võimaluse leida endale meelisala, ergutab lapsi viibima rohkem värskes õhus, tekitab järjepideva liikumisharjumuse ning paneb aluse liikuvale eluviisile.

3-4a, perering – Kolmapäeviti kell 17.00-17.30
5-6 aastaste gruppi ootame juurde osalejaid, et grupp avada.

Ainekava

Spordiring kuulub spordi valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud lastele, kes tahavad aktiivselt liikuda ja tunnevad huvi erinevate spordialade vastu.

Õppe-eesmärgid

– Äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu;
– suunata lapsi aktiivsele liikumisele, tutvustades erinevaid liikumisviise ja spordialasid;
– soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist;
– arendada laste koordinatsiooni ja liikumisaparaadi võimekust;
– arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust;
– tekitada heaolutunne liikumisest;
– arendada osavust ja vastupidavust;
– ergutada lapsi olema rohkem värskes õhus nende tervise vajadustes.

Õpiväljundid

– Oskab lugu pidada kehalisest tegevusest;
– tunneb erinevaid spordialasid, on osavõtlik ja koostööaldis;
– leiab omale sobiva meelisala, või kehalise harrastuse vormi;
– kujuneb kohusetunne, järjepidevus treenimises ja terve vaim.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õpilased jagunevad vastavalt vanusele nelja gruppi: nooremad lasteaialapsed (3-4aastased), vanemad lasteaialapsed (5-6aastased) nooremad koolilapsed (1.-3. klass) ja vanemad koolilapsed (4.-6. klass). Õppetegevuste sisu ja raskusaste varieerub vastavalt laste vanusele ja arengutasemele.

Lasteaialapsed (3-7aastased):
Erinevad liikumismängud.
Tasakaalu ja koordinatsiooni arendavad mängud, harjutused, barkuurid.
Üldarendavad võimlemis- ja osavusharjutused.
Erinevad kiirus- ja reaktsiooniharjutused.
Palli käsitsemisharjutused erinevateks pallimängudeks.
Erinevad vastupidavusharjutused ja -mängud.
Jooksud erinevatest lähteasenditest.
Erinevad hüpped: paigalt kaugushüpe, hüpped hoojooksult, hüpped üle takistuste.
Visked: pallivisked täpsusele ja kaugusele, korvpalli söötmine ja pealevisked korvile.

Koolilapsed (1.-6. klass):
Huviringis tutvutakse erinevate spordialadega, et õpilane saaks leida endale meelepärase huviala. Tundides külastatakse Tartu spordiklubisid ja kutsutakse külla oma eriala treenereid. Näiteks proovitakse erinevaid pallimänge (korvpall, jalgpall, võrkpall), samuti mängitakse sulgpalli, tennist, lauatennist, discgolfi ja tehakse kergejõustikku. Talvehooajal tutvutakse uisutamise ja suusatamisega ning võimalusel tehakse väljasõit, et proovida mäesuusatamist. Täpsem spordialade valik sõltub ringis osalevate laste soovidest ja huvidest.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Spordiring toimub võimlas (olemas varbsein, köied, korvpalli korvid) või sobiva ilma korral õues. Koolilaste ringitundides külastatakse võimalusel erinevaid spordiklubisid. Ringitundides kasutatakse erinevaid olemasolevaid spordivahendeid (nt erinevad pallid, koonused matid, tõkked, pingid, hoolauad, kurikad).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt üks kord nädalas üks tund korraga vastavalt vanusele 40, 45 või 90 minutit korraga.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Spordiringi õppekava on mõeldud spordi- ja liikumishuvilistele lastele vanuses 3-10. Lapsed jaotatakse rühmadesse vastavalt vanusele (3-4aastased (nooremate grupp), 5-7aastased (vanemate grupp) ja noorem kooliaaste). Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Lapse tegevusele ringitunnis antakse tagasiside suuliselt ja jooksvalt. Tunnustatakse lapse edusamme ja innustatakse jätkama, kui mõni harjutus kohe välja ei tule.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2023/2024 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased
Pereringid

Toimumiskoht:

Spordisaal

Vabade kohtade olemasolu:

Kohad täis

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Kaisa Kaasik

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Kohad täis

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased
TLA2 vabad kohad

Evelyn Reemann

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased
Mõned vabad kohad

Kaiti Liivak

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased
Pereringid

Õpetaja:

Kaisa Kaasik

Toimumisajad:

3-4a, perering - Kolmapäeviti kell 17.00-17.30
5-6 aastaste gruppi ootame juurde osalejaid, et grupp avada.

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.