fbpx

Loovtants

Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärk on lastele tutvustada ja õpetada erinevaid liikumisviise ja äratada huvi tantsu vastu. Huviring suunab lapsi aktiivsele liikumisele, toetades nende kehalist arengut ja tervist. Lisaks üldfüüsiliste võimete arendamisele, koordinatsioonile ja osavusele, õpivad lapsed huviringis ka olulisi eluoskusi nagu koostöö, vastupidavus, keskendumisvõime ja rütmitaju.
Üheskoos harjutatakse ja õpitakse erinevaid tantsukavasid, millega esinetakse kooli üritustel. Samuti on võimalus õppeaasta lõpus võtta osa suurest Tartu Võimlemispeost, kus lapsed saavad näidata oma oskusi ja särada publiku ees.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

TLA2 3-6a – Kolmapäeviti kell 16.00-16.30. Terakese lapsed ja teiste lasteaedade lapsed.
TLA1 3-6a – Esmaspäeviti kell 16.30-17.00. Teiste lasteaedade lapsed.

Ainekava

Loovtantsu õppekava eesmärgiks on tutvustada õpilastele eripäraseid liikumisi läbi tantsu ning mängu, anda ülevaade erinevatest spordivahenditest ning nende kasutusvõimalustest ja liikumise tundlikkust.

Õppekava rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid ning võimalusi.
Õppekavaarendus toimub pidevalt, vastavalt õpilaste arengule ja edasijõudmisele.
Õppekava vaadatakse üle, täiendatakse ja parandatakse üks kord aastas.
Õppekava arendamine toimub koostöös laste, õpetajate, haridusmetoodikute ja laste vanematega.

Õppe-eesmärgid

– Äratada huvi erinevate liikumisvõimaluste vastu;
– kaotada hirm liikumise kui tantsu vastu;
– suunata lapsi aktiivsele liikumisele peamiselt läbi mängu ning tantsu;
– soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist;
– arendada laste koordinatsiooni ja liikumisaparaadi võimekust;
– arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust;
– tekitada heaolutunne liikumisest;
– arendada osavust ja vastupidavust;
– arendada keskendumisvõimet;
– õppida kuulama iseennast.

Õpiväljundid

– Oskab praktiseerib erinevaid tantsuelemente (keha, ruum, aeg, jõud);
– Mõistab loovtantsu olemust;
– Oskab lugu pidada kehalisest ja vaimsest tegevusest;
– Oskab olla osavõtlik ja koostööaldis;
– Kujuneb kohusetunne ja järjepidevus.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õpilased jagunevad vastavalt vanusele kolme gruppi: nooremad lasteaialapsed (3-4aastased), vanemad lasteaialapsed (5-7aastased) ja esimene kooliaste (1.-3. klass). Õppetegevuste sisu ja raskusaste varieerub vastavalt laste vanusele ja arengutasemele, samuti arvestatakse laste endi soovidega.

Tunnid sisaldavad:
– üldarendavad võimlemis- ja osavusharjutused;
– harjutused ja mängud erinevate vahenditega (pall, rõngas, hüpits jms);
– erinevad liikumis- tähelepanu- ja jooksumängud;
– erinevad kiirus- ja reaktsiooniharjutused;
– erinevad koordinatsiooni-, tasakaalu, painduvus- ja hüppeharjutused;
– erinevad vastupidavusharjutused ja -mängud;
– lõdvestusharjutused;
– loovust arendavad harjutused ja mängud.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Loovtantsu huviring toimub liikumiseks ettenähtud siseruumides või sobiva ilma korral õues. Ringitundides kasutatakse erinevaid olemasolevaid spordivahendeid (nt erinevad pallid, rõngad, matid, nöörid jpm).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund korraga (30, 45 või 90 minutit).

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Loovtantsu õppekava on mõeldud lastele vanuses 3-14a.
Osalemiseks piisab huvist liikumise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Tagasisidestamine

Lapse tegevusele ringitunnis antakse tagasiside suuliselt ja jooksvalt. Tunnustatakse
lapse edusamme ja innustatakse jätkama, kui mõni harjutus kohe välja ei tule.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-7 aastased

Toimumiskoht:

Spordisaal

Vabade kohtade olemasolu:

Mõned vabad kohad

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Emili Visnapuu

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Marika Maramaa

TäheTERA, LõunaTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased
alates 4-aastased
Mõni vaba koht

Lisette Lill

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased
Mõni vaba koht

Kaiti Liivak

TäheTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-7 aastased

Õpetaja:

Emili Visnapuu

Toimumisajad:

TLA2 3-6a - Kolmapäeviti kell 16.00-16.30. Terakese lapsed ja teiste lasteaedade lapsed.
TLA1 3-6a - Esmaspäeviti kell 16.30-17.00. Teiste lasteaedade lapsed.

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.