fbpx

Loovtants

Sport ja liikumine, tants

Huviringi eesmärk on lastele tutvustada ja õpetada erinevaid liikumisviise ning äratada huvi tantsu vastu. Huviring suunab lapsi aktiivsele liikumisele ja soodustab nende kehalist arengut ja tervist, sealhulgas arendatakse üldfüüsilisi võimeid, koordinatsiooni, koostööoskust, osavust, vastupidavust ja keskendumisvõimet. Üheskoos harjutatakse ja õpitakse erinevaid tantsukavu, millega esinetakse valitud üritustel (nt erinevad kooliüritused, võimlemispeod).

Emili Visnapuu

Õpetaja on väikesest peale tegelenud tipptasemel ilu-ja rühmvõimlemisega. On olnud rühmvõimlemise Eesti meister ning Euroopa Meistrivõistluste viies. Lisaks paljudel Eesti sisestel võistlustel saavutanud pjedestaali kohti. Ta on väga pühendunud liikumisse ning võimlemisse ja soovib õpilastega jagad oma kogemusi.

Ainekava

Loovtantsu õppekava eesmärgiks on tutvustada õpilastele eripäraseid liikumisi läbi tantsu ning mängu, anda ülevaade erinevatest spordivahenditest ning nende kasutusvõimalustest ja liikumise tundlikkust.

Õppekava rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid ning võimalusi.
Õppekavaarendus toimub pidevalt, vastavalt õpilaste arengule ja edasijõudmisele.
Õppekava vaadatakse üle, täiendatakse ja parandatakse üks kord aastas.
Õppekava arendamine toimub koostöös laste, õpetajate, haridusmetoodikute ja laste vanematega.

Õppe-eesmärgid

– Äratada huvi erinevate liikumisvõimaluste vastu;
– kaotada hirm liikumise kui tantsu vastu;
– suunata lapsi aktiivsele liikumisele peamiselt läbi mängu ning tantsu;
– soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist;
– arendada laste koordinatsiooni ja liikumisaparaadi võimekust;
– arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust;
– tekitada heaolutunne liikumisest;
– arendada osavust ja vastupidavust;
– arendada keskendumisvõimet;
– õppida kuulama iseennast.

Õpiväljundid

– Oskab praktiseerib erinevaid tantsuelemente (keha, ruum, aeg, jõud);
– Mõistab loovtantsu olemust;
– Oskab lugu pidada kehalisest ja vaimsest tegevusest;
– Oskab olla osavõtlik ja koostööaldis;
– Kujuneb kohusetunne ja järjepidevus.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õpilased jagunevad vastavalt vanusele kolme gruppi: nooremad lasteaialapsed (3-4aastased), vanemad lasteaialapsed (5-7aastased) ja esimene kooliaste (1.-3. klass). Õppetegevuste sisu ja raskusaste varieerub vastavalt laste vanusele ja arengutasemele, samuti arvestatakse laste endi soovidega.

Tunnid sisaldavad:
– üldarendavad võimlemis- ja osavusharjutused;
– harjutused ja mängud erinevate vahenditega (pall, rõngas, hüpits jms);
– erinevad liikumis- tähelepanu- ja jooksumängud;
– erinevad kiirus- ja reaktsiooniharjutused;
– erinevad koordinatsiooni-, tasakaalu, painduvus- ja hüppeharjutused;
– erinevad vastupidavusharjutused ja -mängud;
– lõdvestusharjutused;
– loovust arendavad harjutused ja mängud.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Loovtantsu huviring toimub liikumiseks ettenähtud siseruumides või sobiva ilma korral õues. Ringitundides kasutatakse erinevaid olemasolevaid spordivahendeid (nt erinevad pallid, rõngad, matid, nöörid jpm).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund korraga (30, 45 või 90 minutit).

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Loovtantsu õppekava on mõeldud lastele vanuses 3-14a.
Osalemiseks piisab huvist liikumise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Tagasisidestamine

Lapse tegevusele ringitunnis antakse tagasiside suuliselt ja jooksvalt. Tunnustatakse
lapse edusamme ja innustatakse jätkama, kui mõni harjutus kohe välja ei tule.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Kui teete taotlust enda eest, valige vastav valik. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Registreerimise kinnituse saadame, kui valitud ringi grupp on täitunud! Kui olete lepingu kinnitanud, on info kohal ja ei pea muretsema.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. Kõikidele registreerinutele saadame täpse gruppide info e-mailile.
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
3-4 aastased
5-6 aastased

Õpetaja:

Emili Visnapuu

Toimumisajad:

Ringi toimumise aeg selgub augusti lõpus.
Kui on huvi ringiga liituda, tehke taotlus ARNO keskkonnas. Kui näeme suurt huvi ja saame avada mitu gruppi, annab see toimumise aegadele paindlikkust.

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
200€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 25€

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-9.kl)
200€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 25€

Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Registreerimise 2022/2023 õppeaasta huviringidesse avame juunis!

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Valdek Ott

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass

Meelis Brikker

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Artiklid ja uudised

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>