fbpx

Liikumisring

Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased
Pereringid

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu ja tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsete tegevuste (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, liikumismängud, takistusrajad jms) kaudu saavad lapsed tunnis aktiivselt liikuda. Arendatakse lapse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, vastupidavust, osavust ja kiirust.

Huviring annab lapsele võimaluse leida endale meelisala, ergutab lapsi viibima rohkem värskes õhus, tekitab järjepideva liikumisharjumuse ning paneb aluse liikuvale eluviisile.

Planeerime avada 3 erinevat gruppi:
TLA1 – 5-6 aastased, Terakese lasteaia lapsed, toimumisaeg Teisipäev umbes kell 14-16 vahemikus.
TLA2 – 5-6 aastased, mitte Terakese lastele, toimumisaeg Teisipäev 16.00-16.45
TLA3 – 3-4 aastased, pereringina, toimumisaeg Teisipäev 16.55-17.40
Pereringist võib koos lapsega osa võtta ka ema, isa, vend, õde, vanaema, vanaisa või mõni teine pere liige, kes on ringist huvitatud. Pole oluline, et iga kord oleks lapsega kaasas sama paariline.

Ringi toimumisajad ja tunniplaani avaldame augusti lõpus. Soovitame huvi korral ringi ära registreerida, et näeksime huviliste arvu ning saaksime paremini tunniplaani koostada. Võimalusel avame huviringis mitu rühma, et oleks ka paindlikkust aegade osas.

Liikumisringis planeerime avada 3 erinevat gruppi:
TLA1 – 5-6 aastased, Terakese lasteaia lapsed, toimumisaeg Teisipäev umbes kell 14-16 vahemikus.
TLA2 – 5-6 aastased, mitte Terakese lastele, toimumisaeg Teisipäev 16.00-16.45
TLA3 – 3-4 aastased, pereringina, toimumisaeg Teisipäev 16.55-17.40

Ainekava

Spordiring kuulub spordi valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud lastele, kes tahavad aktiivselt liikuda ja tunnevad huvi erinevate spordialade vastu.

Õppe-eesmärgid

– Äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu;
– suunata lapsi aktiivsele liikumisele, tutvustades erinevaid liikumisviise ja spordialasid;
– soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist;
– arendada laste koordinatsiooni ja liikumisaparaadi võimekust;
– arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust;
– tekitada heaolutunne liikumisest;
– arendada osavust ja vastupidavust;
– ergutada lapsi olema rohkem värskes õhus nende tervise vajadustes.

Õpiväljundid

– Oskab lugu pidada kehalisest tegevusest;
– tunneb erinevaid spordialasid, on osavõtlik ja koostööaldis;
– leiab omale sobiva meelisala, või kehalise harrastuse vormi;
– kujuneb kohusetunne, järjepidevus treenimises ja terve vaim.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õpilased jagunevad vastavalt vanusele kolme gruppi: nooremad lasteaialapsed (3-4aastased), vanemad lasteaialapsed (5-6aastased) ja esimene kooliaste (1.-3. klass). Õppetegevuste sisu ja raskusaste varieerub vastavalt laste vanusele ja arengutasemele. Õppetegevuste raskusaste varieerub vastavalt laste vanusele ja arengutasemele.

– Erinevad liikumismängud.
– Tasakaalu ja koordinatsiooni arendavad mängud, harjutused, barkuurid.
– Üldarendavad võimlemis- ja osavusharjutused.
– Erinevad kiirus- ja reaktsiooniharjutused.
– Palli käsitsemisharjutused erinevateks pallimängudeks.
– Erinevad vastupidavusharjutused ja -mängud.
– Jooksud erinevatest lähteasenditest.
– Erinevad hüpped: paigalt kaugushüpe, hüpped hoojooksult, hüpped üle takistuste.
– Visked: pallivisked täpsusele ja kaugusele, korvpalli söötmine ja pealevisked korvile.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Spordiring toimub võimlas (olemas varbsein, köied, korvpalli korvid) või sobiva ilma korral õues. Ringitundides kasutatakse erinevaid olemasolevaid spordivahendeid (nt erinevad pallid, koonused matid, tõkked, pingid, hoolauad, kurikad).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund korraga (40 või 45 minutit). Lapsed on vanuse järgi jaotatud gruppidesse.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Spordiringi õppekava on mõeldud spordi- ja liikumishuvilistele lastele vanuses 3-10. Lapsed jaotatakse rühmadesse vastavalt vanusele (3-4aastased (nooremate grupp), 5-7aastased (vanemate grupp) ja noorem kooliaaste). Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Lapse tegevusele ringitunnis antakse tagasiside suuliselt ja jooksvalt. Tunnustatakse lapse edusamme ja innustatakse jätkama, kui mõni harjutus kohe välja ei tule.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased
Pereringid

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Kaiti Vasiljeva

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased

Evelyn Reemann

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased
Pereringid

Õpetaja:

Kaiti Vasiljeva

Toimumisajad:

Liikumisringis planeerime avada 3 erinevat gruppi:
TLA1 - 5-6 aastased, Terakese lasteaia lapsed, toimumisaeg Teisipäev umbes kell 14-16 vahemikus.
TLA2 - 5-6 aastased, mitte Terakese lastele, toimumisaeg Teisipäev 16.00-16.45
TLA3 - 3-4 aastased, pereringina, toimumisaeg Teisipäev 16.55-17.40

Toimumiskoht:

Spordisaal

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.