fbpx

Mänguline inglise keel

Haridus, pedagoogika, keeleõpe

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

5-6 aastased

Toimumiskoht:

Eelkooli klass

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringis omandame ja harjutame inglise keelt läbi erinevate mänguliste tegevuste. Usume, et keeleõpe peaks olema lõbus ja kaasahaarav, seega pakume mitmekesiseid teemasid, mis aitavad kaasa keeleoskuse arengule ja sõnavara laiendamisele. Õpe on mänguline, mistõttu sobib hästi just noorematele nii sõnavara laiendamiseks kui eneseväljenduse arendamiseks.
Parim viis keele omandamiseks on läbi praktiliste tegevuste, seega suhtleme ja mängime aktiivselt inglise keeles.
Lisaks keeleõppele pakume võimalust tutvuda erinevate inglise keelt kõnelevate riikide ja nende kultuuridega. Avastame koos nende riikide rikkalikku pärandit, traditsioone ja tuntud vaatamisväärsusi. 


Huviring sel õppeaastal enam ei tegutse

Ainekava

Inglise keele huviring kuulub üldkultuuri, täpsemalt keele valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 5-7 aastastele lastele, kes on huvitatud inglise keelest ja kultuurist.

Õppe-eesmärgid

– Arendada laste inglise keele oskust ning.
– Arendada julgust rääkida võõras keeles.
– Omandada mänguliselt inglise keele baassõnavara.
– Omandada oskust mõista inglisekeelset juhendamist.

Õpiväljundid

Huviringi lõppedes õpilane
– tutvustab iseennast ja kaaslast inglise keeles;
– nimetab, kirjeldab ning loendab esemeid enda ümber;
– kasutab huviringis õpitud sõnavara;
– räägib inglise keeles õpitud teemadel;
– nimetab inglise keelt kõnelevaid riike;
– mõistab põhiliste igapäevaste sõnade tähendusi;
– oskab õpetaja juhendamise järgi täita erinevaid ülesandeid;
– laulab inglisekeelseid laule;
– teab erinevaid inglisekeelseid mänge.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Huviringis harjutatakse ja omandatakse mänguliselt inglise keele sõnavara järgmistel teemadel:
– Mina. Nimi, vanus (numbrid), üldandmed, välimus (keha osad), riietus, iseloom, oskused ja lemmiktegevused.
– Mina ja teised. Pereliikmed, sugulased, sõbrad, õpetajad.
– Minu kodu. Toad, ruumide kirjeldus, värvid, mööbel jne.
– Igapäevased tegevused. Päevaplaan, pereliikmete töö, söömine.
– Minu maa. Eesti, riik.
– Mina ja maailm. Erinevad riigid, reisimine, kultuurid
– Loomad. Koduloomad, loomaaed, metsloomad.
– Tervis. Sport, toit, harjumused, arstilkäik
– Tähtpäevad. Sünnipäev, õulud, Inglismaa ja Ameerika traditsioonilised tähtpäevad.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond. Tunnis kasutatakse erinevaid inglisekeelseid mänge ja interaktiivseid vahendeid sõltuvalt käsitletavast teemast.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (üks 30-minutiline tund nädalas). Grupis on maksimaalselt 12 õpilast. Tund on mänguline, sõnavara omandatakse läbi erinevate mängude ja vestluste.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 5-7 aastastele lastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu.

Tagasisidestamine

Tagasisidestastamine toimub peamiselt suuliselt ning töö käigus. Lisaks õpetajale annavad tööle tagasisidet ka kaasõpilased.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2023/2024 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

5-6 aastased

Toimumiskoht:

Eelkooli klass

Vabade kohtade olemasolu:

Huviring ei toimu

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Siiri Mugra

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõni vaba koht

Siiri Mugra

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased
Mõni vaba koht

Evelyn Reemann

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased
Mõni vaba koht

Lisette Lill

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

5-6 aastased

Õpetaja:

Siiri Mugra

Toimumisajad:

Huviring sel õppeaastal enam ei tegutse

Toimumiskoht:

Eelkooli klass

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
256€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.