fbpx

Mänguline inglise keel

Haridus, pedagoogika, keeleõpe

Huviringis harjutatakse ja omandatakse mänguliselt inglise keele tundmaõppist, sõnavara ning väljendeid. Õppeaasta jooksul läbitakse erinevaid teemasid läbi mille laste keeleoskust arendatakse. Huviring asendab lisaks sõnavarale ka julgust võõrkeeles rääkida ning mõista inglise keeles antavaid juhiseid. Samuti tutvutakse huviringi tundides inglise keelt kõnelevate kultuuride ja riikidega.

Amalie Siibak

Ainekava

Inglise keele huviring kuulub üldkultuuri, täpsemalt keele valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 5-7 aastastele lastele, kes on huvitatud inglise keelest ja kultuurist.

Õppe-eesmärgid

– Arendada laste inglise keele oskust ning.
– Arendada julgust rääkida võõras keeles.
– Omandada mänguliselt inglise keele baassõnavara.
– Omandada oskust mõista inglisekeelset juhendamist.

Õpiväljundid

Huviringi lõppedes õpilane
– tutvustab iseennast ja kaaslast inglise keeles;
– nimetab, kirjeldab ning loendab esemeid enda ümber;
– kasutab huviringis õpitud sõnavara;
– räägib inglise keeles õpitud teemadel;
– nimetab inglise keelt kõnelevaid riike;
– mõistab põhiliste igapäevaste sõnade tähendusi;
– oskab õpetaja juhendamise järgi täita erinevaid ülesandeid;
– laulab inglisekeelseid laule;
– teab erinevaid inglisekeelseid mänge.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Huviringis harjutatakse ja omandatakse mänguliselt inglise keele sõnavara järgmistel teemadel:
– Mina. Nimi, vanus (numbrid), üldandmed, välimus (keha osad), riietus, iseloom, oskused ja lemmiktegevused.
– Mina ja teised. Pereliikmed, sugulased, sõbrad, õpetajad.
– Minu kodu. Toad, ruumide kirjeldus, värvid, mööbel jne.
– Igapäevased tegevused. Päevaplaan, pereliikmete töö, söömine.
– Minu maa. Eesti, riik.
– Mina ja maailm. Erinevad riigid, reisimine, kultuurid
– Loomad. Koduloomad, loomaaed, metsloomad.
– Tervis. Sport, toit, harjumused, arstilkäik
– Tähtpäevad. Sünnipäev, õulud, Inglismaa ja Ameerika traditsioonilised tähtpäevad.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond. Tunnis kasutatakse erinevaid inglisekeelseid mänge ja interaktiivseid vahendeid sõltuvalt käsitletavast teemast.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (üks 30-minutiline tund nädalas). Grupis on maksimaalselt 12 õpilast. Tund on mänguline, sõnavara omandatakse läbi erinevate mängude ja vestluste.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 5-7 aastastele lastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu.

Tagasisidestamine

Tagasisidestastamine toimub peamiselt suuliselt ning töö käigus. Lisaks õpetajale annavad tööle tagasisidet ka kaasõpilased.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

5-6 aastased

Õpetaja:

Amalie Siibak

Toimumisajad:

TäheTERA: Neljapäev 16.00-16.30
LõunaTERA: Kolmapäev 16.00-16.30

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
200€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 25€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Evelyn Reemann

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased

Ketlyn Päästel

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>