fbpx

Kunstiring

Kunst, käsitöö ja kokandus

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased

alates 4-aastased

Toimumiskoht:

Kunstiklass 104

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
296€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 37€

Hind sisaldab vahendite maksumust.

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Kunstiring – eesmärgiks on lapse loovuse arendamine läbi mitmekülgsete tegevuste: maalimine paberile ja kangale, joonistamine söe ja rasvakriitidega, erinevate trükkimistehnikate kasutamine ning meisterdamine. Ringitundides on olulisel kohal tegutsemisrõõm ning kunsti tegemise ja vaatamise nautimine.

Huviring arendab lapse silma ja käe koostööd, arendab lapse vaatlusoskust ja ilumeelt. Õppetöö käigus rikastame lapse fantaasiat, ergastame loovust ning pakume lapsele rõõmu loovast eneseväljendusest.

TLA1 Teisipäeviti kell 16.00-16.45 (Terakese lapsed ja teised lasteaiad)
TLA2 Teisipäeviti kell 16.50-17.35 (Teised lasteaiad)

Ainekava

Kunstiring kuulub kujutava kunsti valdkonda Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 5-11aastastele lastele, kellel on soov tegeleda kunstiga, avastada enda loomingulised võimed, katsedada erinevate vahendite ja tehnikatega, arendada õpilase loovust ning käelisi oskusi läbi praktilise tegevuse.

Õppe-eesmärgid

Kunstiring 5-7aastastele lastele
– Arendada lapse silma ja käe koostööd;
– tutvustada joonistamis-, maalimis-, voltimis-, voolimis-, rebimis-, punumis- ja meisterdamistehnikaid, erinevaid materjale ja töövahendeid;
– kujundada õiged ja ohutud töövõtted;
– arendada lapse vaatlusoskust ja ilumeelt;
– rikastada lapse fantaasiat, ergutada loovust ja eneseväljendust ning pakkuda lapsele rõõmu loovast eneseväljendusest.

Kunstiring 8-11 aastastele lastele
– Õpilase loovuse ja enseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse eesmärgistamine ning kavandadamine; 

– anda põhiteadmised ja oskused joonistamisest ja maalimisest ning erinevate tehnikate ja vahendite kasutamisest;
– iseseisva töö oskuse kujundamine, et otsustada, teha valikuid ja kanda vastutust;
– anda oskus töötada iseseisvalt ning olla valmis koostööks; 

– omandada algteadmised kompositsioonist ja värviõpetusest.


Õpiväljundid

Kunstiring 5-7 aastastele lastele
– Oskab kasutada õpitud tehnikaid;
– oskab kasutada erinevaid materjale;
– oskab ohutult ja sihipäraselt kasutada erinevaid töövahendeid;
– oskab oma tööd kaunistada mitmesuguste joonistuste, aplikatsioonide ja detailidega;
– oskab õpetaja suulise juhendamise järgi töötada;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– oskab teha lihtsamaid korrastustöid: puhastada töövahendeid, lauda ja põrandat;
– oskab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töös;
– tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.

Kunstiring 8-11 aastastele lastele
– Rikastub iga lapse fantaasia, suureneb loovus ning ta tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
– areneb lapse vaatlusoskus ja ilumeel;
– areneb lapse silma ja käe koostöö;
– laps oskab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töös;
– laps oskab õpetaja suulise juhendamise ning videojuhendi järgi töötada;
– kujundab õiged ja ohutud töövõtted;
– kasutab ohutult ja sihipäraselt erinevaid töövahendeid ja materjale;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– katsetab julgelt erinevaid joonistamis-, maalimis-, trükkimis- jm kunstiga seotud tehnikatega;
– kasutab paberit erineval moel enda mõtete väljendamisel voltides, rebides, punudes;
– tutvub erinevate kunstivooludede ja kuulsate kunstnikega läbi praktiliste tööde

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Kunstiring 5-7aastastele lastele
– Vormilt lihtsate figuuride, esemete kujutamine;
– erinevate joonistusvahenditega tutvumine
– pintslihoid, värvi võtmine, pinna katmine, pintsli loputamine, lapi kasutamine;
– pintsli liikumine ja käeliigutused pikkade vertikaal- ja horisontaaljoonte maalimisel;
– värvitava pinna katmine erinevates tehnikates;
– maalimine erinevatele materjalidele;
– loodusvormide kujutamine vastavalt aastaajale;
– pritsimis-, puhumis- ja trükitehnika (pintsli-, sõrme-, õuna-, kartuli-, porganditrükk);
– materjali ettevalmistamine voolimiseks, voolimisvõtete õppimine;
– lihtsamate esemete voolimine;
– ruudust või ristkülikust ringi rebimine;
– ribade rebimine ja paberribade punumine (järjehoidja);
– voltimisvõtete õppimine – töö hoid, murdeserva mahasurumine;
– mõisted küljed, nurgad, keskjoon, tipud, diagonaal, ristkülik, ruut;
– lihtsa eseme voltimine;
– volditud tööde kaunistamine, detailide lisamine;
– lõikamise algvõtted – kääride käeshoidmine, paberi vabalt lõikamine;
– lõikamine mööda sirgjoont;
– korduvate kujundite väljalõikamine: paberi kahe- ja mitmekordne kokkuvoltimine;
– liimimise algvõtted – liimi kandmine kujundile, kujundi paigutamine paberile, liimilapi abil kinni vajutamine;
– elementidest pildi kokku liimimine;
– mustrite ladumine ja kleepimine;
– kujundamine ja kaunistamistööd;
– tähtpäevakaartide valmistamine;
– meisterdamine looduslikust materjalist;
– taaskasutatud materjalidest meisterdamine.

Kunstiring 8-11 aastastele lastele
– Tutvutakse kompositsioon ja värvusõpetusega;
– joonistatakse ja maalitakse;
– katsetatakse erinevate värvide, materjalide ja tehnikatega (värvi- ja söepliiats, markerid, õli- ja kriidipastellid, 
rasvakriidid, guašid, akvarellid, akrüülvärvid, viltimine, punumine, kriipimine, frotaaž, klaasi- ja siidimaal, savi, liivapildid jne); 

– tutvutakse rahvakunstiga (mustrid, rahvariided); 

– kujundatakse ja disainitakse keskkonnasõbralikust ja loodustsäästvast mõtteviisist lähtuvalt erinevaid esemeid kasutades taaskasututatavaid materjale (küünlalatern, ehted, kaardid, jõulu- ja lihavõtteehted, tekstiilkott jne)
;
– külastatakse muuseumitunde ja näitusi
.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

– Värvi- ja söepliiatsid, viltpliiatsid, markerid, õli- ja kriidipastellid, rasvakriidid, guaššvärvid, akvarellid, akrüülvärvid, tušš, klaasi- ja siidimaalivärvid;
– kartong, siidi-, akvarelli-, joonistus-, vatman- ja värvilised paberid;
– käsitöövilt ja vill, tekstiil, paelad, nööbid, lõng;
– savi;
– värviline liiv, traat, pärlid, liimipüstolteibid, lõikenoad, PVA liim, teibid, jpm meisterdamisvahendid.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpetus põhineb laste individuaalsete erinevuste arvestamisel. Õpe toimub üks kord nädalas 45 minutit või 60 minutit õpperühmas, kus on kuni 12 õpilast. Õppetöö toimub lastepärases, kunsti- ja tööõpetuse läbiviimiseks sobivas klassiruumis.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 5-11 aastastele kunstihuvilistele lastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel

Tagasisidestamine

Tööde vaatlus ja sõnaline tagasiside tunnis
Õpilased analüüsivad juhendaja abiga enda ja kaaslaste töid ning annavad tagasisidet.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2023/2024 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased

alates 4-aastased

Toimumiskoht:

Kunstiklass 104

Vabade kohtade olemasolu:

TLA2 vabad kohad

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
296€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 37€

Hind sisaldab vahendite maksumust.

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Evelyn Reemann

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Kohad täis

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased
Kohad täis

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid
Mõned vabad kohad

Kaiti Liivak

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
5-6 aastased

alates 4-aastased

Õpetaja:

Evelyn Reemann

Toimumisajad:

TLA1 Teisipäeviti kell 16.00-16.45 (Terakese lapsed ja teised lasteaiad)
TLA2 Teisipäeviti kell 16.50-17.35 (Teised lasteaiad)

Toimumiskoht:

Kunstiklass 104

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
296€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 37€

Hind sisaldab vahendite maksumust.

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.