Osalejad: 1.-4. klass
Toimumisaeg ja –koht: 
Õpetaja: Tuuli Hiiesalu
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmägiks on arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, samuti parandab male mälu ning aitab kaasa strateegilisele mõtlemisele. Päris algajatega õpitakse tundma malelauda, malendeid, malekäike. Edasijõudnutega tutvutakse avanguteooriatega, harjutatakse keskmängu strateegiat ja lõppmängu tehnikat, lahendatakse erinevaid maleülesandeid.

Õpetaja on malega tegelenud lapsest alates, osalenud erinevatel turniiridel ning läbinud “Male koolidesse” koolituse. On klassiõpetajana õpetanud malet matemaatikatundides ning juhendanud malehuviringe erinevates koolides.