Osalejad: alates 1. klassist
Toimumisaeg ja –koht: tunniplaan
Juhendajad: Meelis Kudkepp
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmägiks on arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, samuti parandab male mälu ning aitab kaasa strateegilisele mõtlemisele. Õpitakse tundma malelauda, malendeid, malekäike (algajad). Tutvutakse avanguteooriatega, harjutatakse keskmängu strateegiat ja lõppmängu tehnikat, lahendatakse erinevaid maleülesandeid.
Juhendaja on töötanud malekoolis treenerina, viinud läbi male huviringe koolides ja lasteaedades.