Osalejad: algajad (alates 1.kl), edasijõudnud (vähemalt 2 aastat kogemust)
Toimumisaeg ja –koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/
Õpetaja: Meelis Kudkepp
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmägiks on arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, samuti parandab male mälu ning aitab kaasa strateegilisele mõtlemisele. Õpitakse tundma malelauda, malendeid, malekäike (algajad). Tutvutakse avanguteooriatega, harjutatakse keskmängu strateegiat ja lõppmängu tehnikat, lahendatakse erinevaid maleülesandeid.

Õpetaja on töötanud malekoolis treenerina, viinud läbi male huviringe koolides ja lasteaedades. HuviTERAs juhendab ka bridźi ja mõttemänguringi.