fbpx

Rahvatants

Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-9.kl)
304€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Selles huviringis on lapsel võimalus osa saada Eesti pärimuskultuuri olulisest osast: rahvatantsust ja rahvamuusikast. Huviringi eesmärk on tutvustada lastele Eesti rikkalikku rahvatantsupärandit, pakkudes samal ajal rõõmu liikumisest ja muusikast. Rahvatants arendab laste füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, rütmitunnetust ja koostööoskusi.
Tundides õpime erinevaid Eesti rahvatantse ning samuti mängime erinevaid tantsu- ja liikumismänge. Huviringis osalemiseks ei ole vaja eelnevat tantsukogemust: alustame põhisammudest ja tasapisi jõuame terviktantsudeni.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Ainekava

Rahvatantsu õppekava eesmärgiks on tutvustada õpilastele rahvatanstu olemust ja võimaldada tantsualast huviõpet poistele ja
tüdrukutele. Tantsutreeningute põhieesmärgiks on anda õpilastele ilus rüht, hea kehahoid, lavaline väljendusoskus ja tugev tantsutehnika.

Õppekava rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid ning võimalusi.
Õppekavaarendus toimub pidevalt, vastavalt õpilaste arengule ja edasijõudmisele.
Õppekava vaadatakse üle, täiendatakse ja parandatakse üks kord aastas.
Õppekava arendamine toimub koostöös laste, õpetajate, haridusmetoodikute ja laste vanematega.

Õppe-eesmärgid

-Soodustada aktiivse sportliku hoiakuga laste kehalist arengut ja tervist;
-arendada laste koordinatsiooni ja liikumisaparaadi võimekust;
-arendada keskendumisvõimet;
-pakkuda praktilist tantsukogemust;
-kujundada esinemiskultuuri ja õigeid käitumismalle;
-tutvustada rahvuslikku folklooripärandit;
-kujundada eakohaseid sotsiaalseid oskusi;
-luua positiivne häälestatus liikumistegevusse;
-kujundada õiget rühti ja oma keha tunnetamist;
-toetada noore osalemist erinevatel esinemistel.

Õpiväljundid

-Väärtustab liikumist ja tantsimist;
-oskab lugu pidada kehalisest ja vaimsest tegevusest;
-mõistab regulaarsete treeningute vajadust;
-treenib ja harjutab teadlikult ning eesmärgipäraselt;
-oskab tantsida üksi, paaris ja rühmaga;
-oskab olla osavõtlik ja koostööaldis;
-arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sh suhtlemisoskusi

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

ALGASTE
-lihtsamad pärimustantsud, põhisammude õppimine
-liikumise seostamine muusikaga;
-pärimuslikud liikumismängud, arvestamine reeglitega;
-esinemiskultuuri ja käitumisnormide kujundamine;
-tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutuste õppimine ja sooritamine;
-rahvatantsu vastu huvi äratamine ja säilitamine

PÕHIASTE
-teadlik ja tasakaalustatud rahvatantsutreening;
-kehatunnetus ja õige rühi kujundamine;
-rütmi- ja liikumisimprovisatsioonid;
-tanstu põhisammude tehnika õppimine;
-paaristants, kaheosaline paaristants;
-rahvatantsu põhiliikumised, pärimustants;
-liikumismälu, koordinatsiooni ja tasakaalu arendamine;
-tantsusündmustel osalemine;
-eesti rahvatantsu oskussõnavara kasutamine.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Rahvatantsu huviring toimub tavapäraselt saalis, aga vajadusel ka väljaspool koolimaja.
Huviringi tundides kasutatakse enamasti erinevaid huvikooli vahendeid, aga vajadusel tuleb ka lapsevanemal panustada kostüümide ja vahendite soetamisse.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund korraga (30, 45 või 90 minutit).

ALGASTE
Õpilased vanuses 3-6
Kestvus 2 aastat (teisel aastal kinnistatakse esimesel aastal omandatud teadmisi, lahendatakse keerulisemaid ülesandeid).
Maht: üks õppepäev nädalas (45 min). Kokku 30 õppepäeva.

PÕHIASTE
I kooliaste vanuses 7-10.
Kestvus 2 aastat (teisel aastal kinnistatakse esimesel aastal omandatud, lahendatakse keerulisemaid ülesandeid).
Maht: üks õppepäev nädalas (45 min). Kokku 30 õppepäeva.

VANEM ASTE
II-III kooliaste (lapsed vanuses 11-16).
Kestvus 2 aastat (teisel aastal kinnistatakse esimesel aastal omandatud, lahendatakse keerulisemaid ülesandeid).
Maht: üks õppepäev nädalas (90 min). Kokku 30 õppepäeva.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Rahvatantsu õppekava on mõeldud lastele vanuses 4-14a.
Osalemiseks piisab huvist liikumise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.
Põhiastme ja vanema astme kursusega liitumiseks on vajalikud eelteadmised, mis omandatud eelnevates algastme ringitundides või iseseisvalt.
Õpilase pädevust põhiastme või vanema astme kursusega liitumiseks hindab õpetaja.

Tagasisidestamine

Lapse tegevusele ringitunnis antakse tagasiside suuliselt ja jooksvalt ning ka kirjalikult Stuudiumi keskkonnas.
Tunnustatakse lapse edusamme ja innustatakse jätkama, kui mõni harjutus kohe välja ei tule.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Vabade kohtade olemasolu:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-9.kl)
304€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 38€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Anett Pluum

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA
1.-3. klass
Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõned vabad kohad

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Anett Pluum

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-9.kl)
304€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.