fbpx

Animatsioon

Multimeedia ja veebidisain
Animatsioon - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Animatsioon on huviring, kus tutvume oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon). Kirjutame oma animafilmi stsenaariumit, õpime kasutama animafilmi tegemiseks vajalikke programme (iMovie, Audacity) ning arendame loovust. Huviring arendab noortes ka sotsiaalseid oskusi, iseseisvat õppimist, planeerimist ning ettevõtlikkust.
Huviring sobib lastele, kellele meeldib animafilm, töö kaamera, arvutiga ja tahvelarvutiga. Vajalikud kaamerad, statiivid ja programmid on HuviTERAl olemas, aga soovi korral võib kasutada ka oma vahendeid.

Tuuli Hiiesalu

Õpetaja on pikaajalise õpetajatöö kogemusega HuviTERA õppejuht, kes annab HuviTERAs male- ja mõttemängude ning animatsiooni huviringi. Õpetaja on male ja mõttemängudega tegelenud lapsest alates, osalenud erinevatel turniiridel ning läbinud “Male koolidesse” koolituse. On klassiõpetajana õpetanud malet matemaatikatundides ning juhendanud male huviringe erinevates koolides. Omab maletreeneri EKR3 tunnistust. On läbinud animatsioonikoolitusi ning tegelenud erinevate animatsiooniprogrammidega.
Lisaks vastutab õpetaja kogemusringi eest andes ja koordineerides selle huviringi tunde.

Ainekava

Animatsiooni huviring kuulub kujutava kunsti valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitab animafilm ja töö kaamera, nutivahendi või arvutiga.

Õppe-eesmärgid

– Pakkuda noortele võimalusi loominguliseks vaba aja sisustamiseks ja mitmekesistada noorte enesearengu ning koolituse võimalusi;
– arendada õpilastes keelelis-kommunikatiivseid sotsiaalseid, loomingulisi ja iseseisva õppimise pädevusi ning üldist silmaringi;
– edendada filmihuviliste noorte loometööd ja soodustada vaimset arengut;
– tõsta sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust läbi erinevamate audiovisuaalsete kommunikatsiooniliikide;
– loovuse arendamine – info visualiseerimine, stsenaariumite loomine, situatsioonide lahendamine jne;
– animafilmide loomine;
– ettevõtlikkuse arendamine läbi meeskonna- ja individuaalsete projektide;
– erinevate tehnoloogiliste vahendite ja tarkvarade tundmaõppimine ja loovkasutamine.

Õpiväljundid

Eesmärk on anda algteadmised animafilmiõpetusest läbi praktiliste ülesannete ja projektide. Oodatavad õpitulemused:

– Tunneb animafilmi erinevaid liike, lihtsamaid filmitegemisega seotud mõisteid;
– kasutab elektroonilist meediat ning saab aru, milliste vahenditega visuaalset meediat toodetakse;
– teab audiovisuaalse meedia valdkonna elukutseid ja põhilisi tööülesandeid;
– oskab kasutada erinevaid vabavaralisi rakendusi nii pildi kui heli monteerimiseks;
– tunneb nutiseadme/videokaamera kasutusvõimalusi ja oskab rakendada neid audio ja video töös;
– oskab planeerida, loob lihtsamaid stsenaariume ja viib läbi erinevates žanrites lühifilmi võtteid;
– omab vastutustundlikku hoiakut töötades filmimeeskonnas;
– oskab kasutada erinevaid esitlustehnikaid ja vahendeid enda tööde esitlemiseks ja kaitsmiseks.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava põhirõhk on õpilaste praktilistel töödel, projektidel ja rühmatööl.

Õpisisu teemad (esimesel õppeaastal on sisu ja ülesanded lihtsamad, järgnevatel õppeaastatel süvenetakse teemasse ning ülesanded muutuvad keerukamateks).
– Tutvumine animatsioonikunsti ajaloo ja tuntumate tegijatega
– Erinevate animatsiooniliikide tundmaõppimine koos illustreerivate näidetega ja katsetamistega (joonisfilm, stop-motion animatsioon: lamenukkanimatsioon, ümarnukkanimatsioon, piksillatsioon, legoanimatsioon).
– Tutvumine erinevate tänapäevaste tehniliste vahenditega (arvutid, kaamerad, valgustid)
– Erinevate arvutianimatsiooni programmide tundmaõppimine (Stykz, Go!Animate, Sticknode, iMotion, KomaKoma, Movie Maker, Imovie).
– Pildistsenaariumi koostamine (loo jutustamine, sündmuste loogiline järjestamine, mõisted: süžee, episood, stseen, kaader, üld-, kesk- ja lähiplaan, ärasõit, pealesõit, panoraam)
– Animeerimise põhitõdede tundmaõppimine (tegelaskuju ja võtteplatsi loomine, kujundamine, nukkude liigutamismehhanismid, dekoratsioonide ja nukkude paigutamine võtteplatsile, animeerimine, valgustamine)
– Filmi helindamine (autoriõigused, taustahelid, muusika, dialoog, Audacity programm)
– Filmi monteerimise põhitõdede tundmaõppimine.
– Oma animafilmi loomine (stsenaarium, animeerimine, helindamine, monteerimine) soovitud tehnikas.
– Esilinastus suurel ekraanil

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus. Tööks vajalikud vahendid:
– Arvutid
– Nutivahendid (nutitelefon, nutitahvel)
– Fotokaamerad
– Statiivid
– Valgustid
– Animatsiooni tegemise ja monteerimise tarkvara
– Nukkude ja dekoratsioonide loomiseks vajalikud vahendid

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (üks 45minutiline tund nädalas).
Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks ja sõltub õpilaste teadmistest ja oskustest. Õpe toimub vastavalt tunni sisule kas arvutiklassis või võimalusel kunstiklassis, stuudios.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud esimese ja teise kooliastme õpilasele, keda huvitab animafilm ja töö kaamera ning arvutiga. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestastamine toimub peamiselt suuliselt ning töö käigus. Lisaks õpetajale annavad tööle tagasisidet ka kaasõpilased. Aasta lõpuks tehakse kas ühistööna või individuaaltööna valmis oma film. Õpilaste töödest pannakse kokku digitaalne portfoolio.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Õpetaja:

Tuuli Hiiesalu

Toimumisajad:

Teisipäev 15.00-15.45

Toimumiskoht:

Tehnikapesa

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit/ 30 tundi õppeaastas
200€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 25€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Tuuli Hiiesalu

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
ainult 1. klassi lastele

Regina Pai

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>