fbpx

Animatsioon

Multimeedia ja veebidisain
Animatsioon - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Toimumiskoht:

Rühmaruum (robootikaklassi taga)

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit/ 30 tundi õppeaastas
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Sisene koos meiega põnevasse animatsioonimaailma, kus loovus saab lennata ja ideed muutuvad elavateks tegelasteks!

Siin huviringis tutvume animatsiooni loomise põnevate mõistetega ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsiooni ning piksillatsioon).
Lisaks kirjutame oma animafilmi stsenaariumit ja õpime kasutama animafilmi loomiseks vajalikke programme nagu iMovie, Folioscope, StopMotion ja Filpaclip, mis aitavad meil luua oma animafilmi imet.
See huviring on mõeldud lastele, kellele meeldib animafilmide maailm, kaameraga töötamine ning avastusretked arvutite ja tahvelarvutite võimaluste maailmas.

Animatsiooni huviring ei arenda ainult lapse loovust, vaid ka tema sotsiaalseid oskusi, iseseisvat õppimist, planeerimist ja ettevõtlikkust. Siin saab õppida meeskonnatööd, jagada ideid ja arendada enda loomingulist potentsiaali.
HuviTERA animatsiooni huviring kutsub teid avastama uusi võimalusi, kus loovus on piiritu ja igal pildil on oma lugu.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Kolmapäeviti kell 14.30-15.15 TäheTERA
LõunaTERA huviringi ootame liitujaid, et avada grupp.

Ainekava

Animatsiooni huviring kuulub kujutava kunsti valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitab animafilm ja töö kaamera, nutivahendi või arvutiga.

Õppe-eesmärgid

– Pakkuda noortele võimalusi loominguliseks vaba aja sisustamiseks ja mitmekesistada noorte enesearengu ning koolituse võimalusi;
– arendada õpilastes keelelis-kommunikatiivseid sotsiaalseid, loomingulisi ja iseseisva õppimise pädevusi ning üldist silmaringi;
– edendada filmihuviliste noorte loometööd ja soodustada vaimset arengut;
– tõsta sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust läbi erinevamate audiovisuaalsete kommunikatsiooniliikide;
– loovuse arendamine – info visualiseerimine, stsenaariumite loomine, situatsioonide lahendamine jne;
– animafilmide loomine;
– ettevõtlikkuse arendamine läbi meeskonna- ja individuaalsete projektide;
– erinevate tehnoloogiliste vahendite ja tarkvarade tundmaõppimine ja loovkasutamine.

Õpiväljundid

Eesmärk on anda algteadmised animafilmiõpetusest läbi praktiliste ülesannete ja projektide. Oodatavad õpitulemused:

– Tunneb animafilmi erinevaid liike, lihtsamaid filmitegemisega seotud mõisteid;
– kasutab elektroonilist meediat ning saab aru, milliste vahenditega visuaalset meediat toodetakse;
– teab audiovisuaalse meedia valdkonna elukutseid ja põhilisi tööülesandeid;
– oskab kasutada erinevaid vabavaralisi rakendusi nii pildi kui heli monteerimiseks;
– tunneb nutiseadme/videokaamera kasutusvõimalusi ja oskab rakendada neid audio ja video töös;
– oskab planeerida, loob lihtsamaid stsenaariume ja viib läbi erinevates žanrites lühifilmi võtteid;
– omab vastutustundlikku hoiakut töötades filmimeeskonnas;
– oskab kasutada erinevaid esitlustehnikaid ja vahendeid enda tööde esitlemiseks ja kaitsmiseks.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava põhirõhk on õpilaste praktilistel töödel, projektidel ja rühmatööl.

Õpisisu teemad (esimesel õppeaastal on sisu ja ülesanded lihtsamad, järgnevatel õppeaastatel süvenetakse teemasse ning ülesanded muutuvad keerukamateks).
– Tutvumine animatsioonikunsti ajaloo ja tuntumate tegijatega
– Erinevate animatsiooniliikide tundmaõppimine koos illustreerivate näidetega ja katsetamistega (joonisfilm, stop-motion animatsioon: lamenukkanimatsioon, ümarnukkanimatsioon, piksillatsioon, legoanimatsioon).
– Tutvumine erinevate tänapäevaste tehniliste vahenditega (arvutid, kaamerad, valgustid)
– Erinevate arvutianimatsiooni programmide tundmaõppimine (Stykz, Go!Animate, Sticknode, iMotion, KomaKoma, Movie Maker, Imovie).
– Pildistsenaariumi koostamine (loo jutustamine, sündmuste loogiline järjestamine, mõisted: süžee, episood, stseen, kaader, üld-, kesk- ja lähiplaan, ärasõit, pealesõit, panoraam)
– Animeerimise põhitõdede tundmaõppimine (tegelaskuju ja võtteplatsi loomine, kujundamine, nukkude liigutamismehhanismid, dekoratsioonide ja nukkude paigutamine võtteplatsile, animeerimine, valgustamine)
– Filmi helindamine (autoriõigused, taustahelid, muusika, dialoog, Audacity programm)
– Filmi monteerimise põhitõdede tundmaõppimine.
– Oma animafilmi loomine (stsenaarium, animeerimine, helindamine, monteerimine) soovitud tehnikas.
– Esilinastus suurel ekraanil

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus. Tööks vajalikud vahendid:
– Arvutid
– Nutivahendid (nutitelefon, nutitahvel)
– Fotokaamerad
– Statiivid
– Valgustid
– Animatsiooni tegemise ja monteerimise tarkvara
– Nukkude ja dekoratsioonide loomiseks vajalikud vahendid

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (üks 45minutiline tund nädalas).
Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks ja sõltub õpilaste teadmistest ja oskustest. Õpe toimub vastavalt tunni sisule kas arvutiklassis või võimalusel kunstiklassis, stuudios.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud esimese ja teise kooliastme õpilasele, keda huvitab animafilm ja töö kaamera ning arvutiga. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestastamine toimub peamiselt suuliselt ning töö käigus. Lisaks õpetajale annavad tööle tagasisidet ka kaasõpilased. Aasta lõpuks tehakse kas ühistööna või individuaaltööna valmis oma film. Õpilaste töödest pannakse kokku digitaalne portfoolio.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Toimumiskoht:

Rühmaruum (robootikaklassi taga)

Vabade kohtade olemasolu:

Kohad täis

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit/ 30 tundi õppeaastas
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Annika Soome

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõned vabad kohad

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud
Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Õpetaja:

Annika Soome

Toimumisajad:

Kolmapäeviti kell 14.30-15.15 TäheTERA
LõunaTERA huviringi ootame liitujaid, et avada grupp.

Toimumiskoht:

Rühmaruum (robootikaklassi taga)

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit/ 30 tundi õppeaastas
232€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.