fbpx

Teadusring

Robootika, teadus ja tehnoloogia

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

5-7 aastased

Toimumiskoht:

Klass 401

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tekitada ja hoida lastes huvi ja uudishimu loodusteaduste vastu. Läbi haaravate tegevuste avaneb õpilastel võimalus avastada ja mõista igapäevaelu salapärasemaid seoseid ning põnevamaid nähtusi.
Teadusringis õpitakse läbi uurimise, katsetamise ning arendatakse käelisi oskusi läbi ise tegemise. Ringitundides tehakse erinevaid katseid, ehitatakse mudeleid ja proovitakse leiutada midagi päris uut. Nokitsetakse üksinda ja töötatakse meeskonnas, tegutsetakse siseruumis ja vahel ka õues.

Osalema on oodatud nii väiksemad kui suuremad vaprad teadussõbrad ja tegutsemistahtelised lapsed.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Sel õppeaastal huviringi ei ava

Ainekava

Praktiline teadus kuulub looduse ja täppisteaduste valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitavad teaduslikud eksperimendid ja kes soovivad rohkem mõista enda ümber toimuvat.

Õppe-eesmärgid

– Võimalus väiksemas huviliste grupis ise käed külge panna ja uurida, kuidas meid ümbritsev maailm toimib.
– Igale tegevusele eelnev põhjalik selgitus ja järgnev arutelu nähtu üle laiendab õpilaste silmaringi ja arendab analüüsioskust.
– Õpilane õpib märkama ka igapäevaseid asju enda ümber ja aru saama erinevatest seostest.
– Säilitada ja süvendada huvi loodusteaduste vastu, õppida läbi uurimise ja katsetamise, arendada käelisi oskusi ja meeskonnatööd.

Õpiväljundid

-Oskab nimetada oma meeli ja kehaosasid, teab, kuidas need töötavad ja oskab läbi viia lihtsamaid katseid nende kirjeldamiseks;
-oskab kirjeldada, kuidas tekivad erinevad loodusnähtused ning oskab läbi viia lihtsamaid katseid nende kirjeldamiseks, oskab luua seoseid erinevate loodusnähtuste vahel;
-oskab eristada aine kolme erinevat olekut ja tunneb nende omadusi, oskab läbi viia lihtsamaid katseid nende kirjeldamiseks, oskab luua seoseid;
-oskab järgida praktiliste tööde tegemisel ohutusnõudeid.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppeteemad on jaotatud 30 tunnile ja tegevus tunnis on kohandatud vastavalt õpilaste vanusele ja kogemusele.

– Meeled. Arutletakse erinevate meelte (nägemine, kuulmine, kuulamine, kompimine, maitsmine, haistmine) ja meeleelundite üle, tutvutakse nendega. Uuritakse meeleelundite koostööd ja kohanemist keskkonnaga. Tehakse meeltega seotud erinevaid eksperimente ja saadud teadmisi kinnistatakse õpimängude abil.
– Inimese keha. Tutvutakse inimese kehaga (tugielundkond, hingamiselundkond, vereringeelundkond, seede- ja erituselundkond, närvisüsteem, katteelundkond, meeleelundkond … ) ja räägitakse kehaosade koostööst. Tehakse erinevaid eksperimente ja saadud teadmisi kinnistatakse õpimängude abil.
– Loodusnähtused. Tutvutakse erinevate loodusnähtustega (pilved, vihmasadu, udu, õhuniiskus, kaste, tuul, orkaan, äike, jää). Räägitakse ilmaennustusest ja loodusnähtuste koosmõjust. Tehakse erinevaid eksperimente ja saadud teadmisi kinnistatakse õpimängude abil.
– Ainete olek. Tutvutakse aine kolme erineva olekuga ja uuritakse läbi erinevate katsete nende omadusi. Mbemba efekt, katsed kuiva jääga, õhurõhk, laavalamp, vedeliku tihedus, kristallide kasvatamine, destileerimine, lima, pindpinevus.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Praktilise teaduse ringitund toimub enamasti kooli loodusainete klassis, mis on juba varustatud vajalike õppevahenditega (katseklaasid, mikroskoobid, kaalud, erinevad keemilised ained ja muud katsevahendid).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Huviringis tehakse katseid ja teadusteatrit, ehitatakse mudeleid ja proovitakse leiutada uusi asju, nokitsetakse eraldi ja töötatakse meeskonnas, tegutsetakse siseruumis ja vahel ka välitingimustes.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud I kooliastme teadushuvilistele õpilastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub õppetöö käigus suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades. Õpilaste arengust saavad vanemad pidevalt teavet lapsi kuulates, nende töid nähes ja õpetajaga vesteldes.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

5-7 aastased

Toimumiskoht:

Klass 401

Vabade kohtade olemasolu:

Huviringi ei ava

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Mariliis Tasuja

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Marika Maramaa

TäheTERA, LõunaTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased
alates 4-aastased
Mõni vaba koht

Lisette Lill

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased
Mõni vaba koht

Kaiti Liivak

TäheTERA
3-4 aastased, 5-7 aastased

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

5-7 aastased

Õpetaja:

Mariliis Tasuja

Toimumisajad:

Sel õppeaastal huviringi ei ava

Toimumiskoht:

Klass 401

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.