fbpx

Töö ja tehnoloogia

Kunst, käsitöö ja kokandus

Töö- ja tehnoloogiaringi eesmärgiks on loovuse ja eneseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse kavandamine ja eesmärgistamine. Huviringis tutvutakse erinevate materjalidega (puit, metall, tehis) ning nende töötlemise tehnoloogiatega. Õpitakse kasutama erinevaid tööriistu ja vahendeid ning harjutatakse ohutuid töövõtteid käsitööriistadega (saagimine, viilimine, peiteldamine, lihvimine). Tehakse lihtsamaid töid elektriliste tööriistadega. Kavandatakse oma idee (tarbeese, mänguasi, makett) ja teostatakse see.

Urmas Pai

Õpetaja on õppinud Tallinna Pedagoogika Ülikoolis töö- ja tehnoloogia õpetaja eriala ning õppinud Tartu Ülikoolis kutseõpetaja ehitusvaldkonna erialal. Lisaks on juhendanud LõunaTERA koolis tehnoloogia tunde.

Ainekava

Töö ja tehnoloogia huviringi ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö kunsti valdkonnas. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 1. ja 2. kooliastme õpilastele, kellel on soov avastada enda loomingulised võimed, arendada loovust ning käelisi oskusi läbi praktilise tegevuse.

Õppe-eesmärgid

– Õpilase loovuse ja enseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse eesmärgistamine ning kavandadamine;
– anda oskus töötada iseseisvalt ning olla valmis koostööks;
– õpetada lapsi kasutama erinevaid tööriistu ja vahendeid;
– tutvustada erinevaid materjale ja nende töötlemise tehnoloogiaid;
– tehnilise mõtlemise ja loovuse arendamine läbi jooniste, kavandite ning šabloonide koostamise;
– teadmiste andmine ohutustehnikast ja töötervishoiust ning õpitud põhimõtetest lähtumine õppetöös;
– arendada sotsiaalseid ja individuaalseid oskuseid;

Õpiväljundid

– Õpib tundma erinevaid tehnoloogiaid;
– õpib käsitsema erinevaid käsitööriistu, masinaid, töövahendeid;
– õpib koostama ja lugema lihtsamaid tööjooniseid;
– õpib valmistama erinevatest materjalidest lihtsamaid makette, mudeleid ja tarbeesemeid;
– õpib materjali säästlikult kasutama;
– areneb vaatlusoskus ja ilumeel;
– areneb silma ja käe koostöö;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– kujundab õiged ja ohutud töövõtted;

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

– Läbi lihtsamate praktiliste tegevuste tutvutakse erinevate tehnoloogiate ja materjalidega (puit, metall, tehis).
– Tutvutakse erinevate käsitööriistade ja tööpinkidega, õpitakse neid ohutult käsitsema.
– Tutvutakse ohutusnõuetega erinevate töövõtete rakendamisel.
– Õpitakse koostama erinevaid tööjooniseid ja neid lugema.
– Harjutatakse ohutuid töövõtteid käsitööriistadega (saagimine, viilimine, raspeldamine, peiteldamine, lihvimine).
– Tehakse lihtsamaid töid elektriliste tööriistadega (lihvimine, puurimine, põletusmasina kasutamine);
– Disain: tehakse joonis/kavand ja teostatakse oma idee kavandist viimistluseni.
– Lihtsamate makettide, mänguasjade ja tarbeesemete valmistamine.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huviring toimub kooli töö ja tehnloogiaõpetuse klassis, mis on varustatud vajalike töövahendite ja -pinkidega.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub üks kord nädalas, 45-90 minutit. Õppegrupis on maksimaalselt 12 õpilast. Õpe sisaldab nii teooriat kui ka praktikat.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 1.-6. klassi töö- ja tehnoloogiahuvilisele õpilastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tööde vaatlus ja sõnaline tagasiside tunnis.
Õpilased analüüsivad juhendaja abiga enda ja kaaslaste töid ning annavad tagasisidet.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Urmas Pai

Toimumisajad:

Kolmapäev 15.00-16.00

Toimumiskoht:

Tehnoloogia klass

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Meelis Brikker

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>