fbpx

Töö ja tehnoloogia

Kunst, käsitöö ja kokandus

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Tehnoloogia klass

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas
344€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 43€

Hind sisaldab vahendite maksumus.

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Töö- ja tehnoloogiaringi eesmärgiks on loovuse ja eneseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse kavandamine ja eesmärgistamine. Huviringis tutvutakse erinevate materjalidega (puit, metall, tehis) ning nende töötlemise tehnoloogiatega. Õpitakse kasutama erinevaid tööriistu ja vahendeid ning harjutatakse ohutuid töövõtteid käsitööriistadega (saagimine, viilimine, peiteldamine, lihvimine). Tehakse lihtsamaid töid elektriliste tööriistadega. Kavandatakse oma idee (tarbeese, mänguasi, makett) ja teostatakse see.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Ainekava

Töö ja tehnoloogia huviringi ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö kunsti valdkonnas. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 1. ja 2. kooliastme õpilastele, kellel on soov avastada enda loomingulised võimed, arendada loovust ning käelisi oskusi läbi praktilise tegevuse.

Õppe-eesmärgid

– Õpilase loovuse ja enseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse eesmärgistamine ning kavandadamine;
– anda oskus töötada iseseisvalt ning olla valmis koostööks;
– õpetada lapsi kasutama erinevaid tööriistu ja vahendeid;
– tutvustada erinevaid materjale ja nende töötlemise tehnoloogiaid;
– tehnilise mõtlemise ja loovuse arendamine läbi jooniste, kavandite ning šabloonide koostamise;
– teadmiste andmine ohutustehnikast ja töötervishoiust ning õpitud põhimõtetest lähtumine õppetöös;
– arendada sotsiaalseid ja individuaalseid oskuseid;

Õpiväljundid

– Õpib tundma erinevaid tehnoloogiaid;
– õpib käsitsema erinevaid käsitööriistu, masinaid, töövahendeid;
– õpib koostama ja lugema lihtsamaid tööjooniseid;
– õpib valmistama erinevatest materjalidest lihtsamaid makette, mudeleid ja tarbeesemeid;
– õpib materjali säästlikult kasutama;
– areneb vaatlusoskus ja ilumeel;
– areneb silma ja käe koostöö;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– kujundab õiged ja ohutud töövõtted;

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

– Läbi lihtsamate praktiliste tegevuste tutvutakse erinevate tehnoloogiate ja materjalidega (puit, metall, tehis).
– Tutvutakse erinevate käsitööriistade ja tööpinkidega, õpitakse neid ohutult käsitsema.
– Tutvutakse ohutusnõuetega erinevate töövõtete rakendamisel.
– Õpitakse koostama erinevaid tööjooniseid ja neid lugema.
– Harjutatakse ohutuid töövõtteid käsitööriistadega (saagimine, viilimine, raspeldamine, peiteldamine, lihvimine).
– Tehakse lihtsamaid töid elektriliste tööriistadega (lihvimine, puurimine, põletusmasina kasutamine);
– Disain: tehakse joonis/kavand ja teostatakse oma idee kavandist viimistluseni.
– Lihtsamate makettide, mänguasjade ja tarbeesemete valmistamine.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huviring toimub kooli töö ja tehnloogiaõpetuse klassis, mis on varustatud vajalike töövahendite ja -pinkidega.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub üks kord nädalas, 45-90 minutit. Õppegrupis on maksimaalselt 12 õpilast. Õpe sisaldab nii teooriat kui ka praktikat.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 1.-6. klassi töö- ja tehnoloogiahuvilisele õpilastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tööde vaatlus ja sõnaline tagasiside tunnis.
Õpilased analüüsivad juhendaja abiga enda ja kaaslaste töid ning annavad tagasisidet.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

Tehnoloogia klass

Vabade kohtade olemasolu:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas
344€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 43€

Hind sisaldab vahendite maksumus.

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Urmas Pai

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Annika Soome

TäheTERA
1.-3. klass
Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõned vabad kohad

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Urmas Pai

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Tehnoloogia klass

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€

1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas
344€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 43€

Hind sisaldab vahendite maksumus.

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.