fbpx

Foto ja video sotsiaalmeedias

Multimeedia ja veebidisain
Foto ja video sotsiaalmeedias-HuviTERA huviringid

Asukohad:

ProTERA

Vanusegrupp:

7.-9. klass

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 min/30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Selles huviringis õpime, kuidas luua ja jagada kvaliteetseid videoid ja pilte sotsiaalmeedia platvormidel nagu Instagram, TikTok ja YouTube. Uurime fotograafia ja videograafia aluseid, pildi- ja videotöötluse tehnikaid ning sisu loomise ja planeerimise nippe. Rõhutame ka internetiohutust ja eetikat. Praktiliste tegevuste käigus saavad õpilased ise pilte ja videoid teha, neid töödelda ja jagada. Tund sobib neile, kes soovivad arendada oma loovust ja digitaalseid oskusi.

Tundide toimumise ajad avaldame augusti lõpus.
Hea on, kui huvi korral registreerite lapse ringi ära. Siis näeme juba varakult huviliste arvu ja saame planeerida võimalusel mitu toimumisaega. Nii on ka suurem tõenäosus, et leiab sobiva aja. 
Kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab septembri lõpuni ringist loobuda ilma arvet saamata. 

Ainekava

3D ja veebidisaini huviring kuulub kujutava kunsti valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitab graafiline disain, 3D disain, töö arvuti ja oma kätega.

Õppe-eesmärgid

– Tutvuda disaini mõiste ja olemusega;
– arendada õpilaste loovust, oskust leida oma mõtete visualiseerimiseks parim lahendus;
– tutvuda lihtsamate graafilise disaini programmide ning kodulehtede loomise keskkondadega;
– tutvuda 3D-printerite ehituse ja tööpõhimõtetega ning õppida valima, looma ja trükiks ette valmistama 3D mudeleid;
– tutvuda 3D prinditud mudelite ja trükiste järeltöötlusega.

Õpiväljundid

– Tunneb disaini mõistet, oskab disainiprotsessil arvestada sihtrühma eelistuste ja vajadustega;
– teab erinevaid veebikeskkondi ja programme graafilise disaini ja 3D disaini praktiseerimiseks ning oskab neid kasutada;
– suudab eelprogrammeeritud malle kasutades valmis teha lihtsamaid kodulehti;
– oskab ette valmistada ja välja printida erinevaid 3D mudeleid ning trükiseid.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava põhirõhk on õpilaste praktilistel töödel, projektidel ja rühmatööl.

Õpisisu teemad:

– Disaini mõiste, disainiprotsessi etapid, s.h. inspiratsiooni otsimine, materjalide valimine, visandamine ja prototüüpimine, turu-uuring jt.
– Tootedisain, toodete disain lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja eelistustest.
– Mängudisain, mängude mehaaniline ja graafiline disain.
– Kodulehe või blogi loomine – kasutades vabavaralisi keskkondi ja valmis malle luuakse oma koduleht või blogi.
– Pilditöötlus – pildistamise põhimõtted, vabavaralised võimalused fototöötluseks.
– Plakatite, infolehtede, infograafika kujundamine – kujunduse üldpõhimõtted, veebipõhised ja vabavaralised kujunduskeskkonnad.
– 3D disain – mudelite otsimine, valmistamine ja trükiettevalmistus, järeltöötlus ning printeri käsitlus ning hooldus.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on stabiilne internetiühendus ning võimalus kasutada erinevaid seadmeid.
Tööks vajalikud vahendid:
– Arvutid koos vajaliku tarkvaraga
– Fotokaamerad
– Statiivid
– 3D printerid ja materjalid

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (üks 90-minutiline tund nädalas).
Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks ja sõltub õpilaste teadmistest ja oskustest. Õpe toimub vastavalt tunni sisule kas arvutiklassis või kunstiklassis.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud teise ja kolmanda kooliastme õpilasele, keda huvitab graafiline disain, 3D disain, töö arvuti ja oma kätega.
Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestastamine toimub peamiselt suuliselt ning töö käigus. Lisaks õpetajale annavad tööle tagasisidet ka kaasõpilased. Aasta lõpuks pannakse õpilaste töödest kokku digitaalne portfoolio.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpus saab lõpetamise tingimused täitnud õpilane tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel! Laagrite puhul 2023/2024!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

ProTERA

Vanusegrupp:

7.-9. klass

Toimumiskoht:

Vabade kohtade olemasolu:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 min/30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Õpilase eest tasutud huvikoolis õppimise kulu saab seaduse järgi käsitada koolituskuluna kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni. Tulumaksuseadus § 26. (21)

2. ja 3. lapse õppetasu on vastavalt 20% ja 50% soodsam. Uuri lähemalt!

Õpetaja

Lisette Lill

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kohad täis

Madis Tuul

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-7 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
Mõned vabad kohad

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud
Kohad täis

Johanna Angela Bremen

Siiri Mugra

TäheTERA, LõunaTERA, ProTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Asukohad:

ProTERA

Vanusegrupp:

7.-9. klass

Õpetaja:

Lisette Lill

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 min/30 tundi õppeaastas
304€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 38€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.