fbpx

Näitering

Muusika ja näitlemine

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

SädeTERA klass Ohakalind

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada õpilaste loovust, koostöö- ja esinemisoskust, suulist ja kehalist väljendusoskust, sotsiaalseid oskusi. Kehastutakse kõikvõimalikeks tegelasteks ja satutakse ettearvamatutesse olukordadesse ja kohtadesse, sest teatris on kõik võimalik! Teatrimängud, improvisatsioon ja etüüdid aitavad arendada koostööd, loovust, kujutlusvõimet, kiiret mõtlemist, esinemisoskust ja esinemisjulgust ning suulist ja kehalist väljendusoskust. Ringis luuakse koos lühemaid ja pikemaid lavastusi. Õpitakse, kuidas laval olla, liikuda ja häält teha. Kevadel pannakse end proovile ka suuremal laval Tartu Kooliteatrite Festivalil.

TK1 Neljapäeviti kell 15.00-16.00 – pigem vanemad õpilased (9-13a)
TK2 Kolmapäeviti kell 15.30-16.30 – pigem nooremad õpilased (7-10a)
TK3 Esmaspäeviti kell 15.30-16.30 – lisagrupp
Mõlemad grupid on segagrupid, kuid veidi on ühes grupis rohkem vanemaid õpilasi, teises nooremaid. Liituda võib ajalise sobivuse järgi.

Ainekava

Näitering kuulub etenduskunstide valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitab esinemine, näitekunst ja teater.

Õppe-eesmärgid

– Anda lastele võimalus eneseväljenduseks;
– arendada fantaasiat ja loovust;
– anda esinemisjulgust ja -kogemust, tõsta õpilaste esinemiskultuuri;
– suunata tundma õppima oma keha, häält ja vaimu ning võimalusi nende arendamiseks;
– arendada õpilaste märkamis-, mõtlemis-, suhtlemis- ja koostööoskust;
– õpetada toimetulekut igapäevaelu situatsioonides;
– tutvustada lavastuse valmimise protsessi;
– tekitada huvi teatrimaailma vastu;
– tutvustada erinevaid žanreid, mida teater pakub (sõna-, tantsu-, muusikateater, füüsiline ja visuaalne teater);
– õpetada analüüsima nähtud etendust.

Õpiväljundid

Õpilane:
– oskab esinemisel kontrollida oma häält ja füüsist;
– on teadlik avaliku esinemise nõuetest;
– oskab kasutada oma keha, miimikat ja žeste mõtete ja tunnete väljendamisel;
– tunneb erinevaid rolliloomise võimalusi;
– oskab tegutseda üksi ja koos teistega, paaris ja rühmas;
– oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada, oskab analüüsida kaasõpilaste esinemist;
– oskab välja tuua nähtud etenduste plusse ja miinuseid;
– on valmis meeskonnatööks;
– oskab etteantud rollimängudes end loogiliselt väljendada;
– on valmis välja pakkuma ideid erinevateks situatsioonimängudeks;
– oskab rakendada fantaasiat ja loovalt suhtuda antud ülesannetesse;
– suudab koostöös grupiga etteantud teemal luua lühilavastusi;
– on kaasloojana saanud kogemuse lavastuse valmimise protsessist;
– esineb erinevatel kooli üritustel;
– osaleb kooliteatrite festivalil.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Näiteringi tunni ülesehitus: soojendus, sissejuhatus, mängud/ülesanded vastavalt õppe-eesmärkidest tulenevatele teemadele, lühilavastuse loomine grupitööna, etenduste tagasiside, tundi kokkuvõttev tegevus/lõpetus/väljajuhatus.

Teemad ja õppe sisu:
– Tutvumis- ja grupitunnetusmängud, koostöömängud, loovmängud.
– Keskendumise ja tähelepanu mängud/harjutused.
– Keha soojendus ja kehalise eneseväljenduse arendamine: hingamisharjutused ja lõdvestus, liikumismängud, võimlemine, eneseväljendus kehakeeles.
– Hääle soojendus ja suulise eneseväljenduse arendamine: hingamisharjutused, näolihaste soojendus, diktsiooniharjutused, laulumängud, tekstide esitamine, kõnemängud/-harjutused, hääle tugevus ja suunamine.
– Improvisatsioonimängud ja -harjutused, draamatehnikad.
– Töö tekstiga: teksti esitamine, tekstist inspireeritud etüüdid, teksti sõnum, teksti vorm.
– Rolli loomise erinevad võimalused: keha, hääl, välimus, emotsioonid, muusikast inspireerituna, elulugu.
– Lühilavastuse (etüüdi) tegemise põhimõtted.
– Tagasiside andmine ja vastuvõtmine: positiivne tagasiside, hea märkamine, kaaslaste tunnustamine, oma tegevuse korrigeerimine vastavalt tagasisidele.
– Osalemine lavastusprotsessis (näiteks jõululavastuse, kooliteatrite festivali lavastuse ettevalmistamine): omaloomingulise loo muutmine näidendiks, misanstseenid, rollid, muusikaline kujundus, lavakujundus, kostüümid, grimm, kavalehed.
– Esinemise põhitõed.
– Muusika: rollide ja etüüdide loomine muusikast inspireerituna, loovliikumine muusikaga, rütm.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Avar laudadeta ruum, kus on liikumisruumi.
Lihtsad toolid, mis on kergesti liigutatavad.
Muusika esitamise võimalus (kõlarid).

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (ühe tunni pikkus 60 minutit või 90 minutit 1 kord nädalas). Õppe-eesmärgid ja õppesisu on läbivalt samad ka erinevate vanusegruppide puhul. Õppetöö toimub põhimõttel lihtsamalt keerulisemale.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 1.-9. klassi näitemänguhuvilistele õpilastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Igas näiteringitunnis saavad õpilased suulist tagasisidet juhendajalt ning kaaslastelt. Tagasisidet antakse näiteks pärast lühilavastuse esitust või pärast (rolli)mänge. Kooliteatrite festivali etenduse järel annab tagasisidet professionaalsetest teatritegijatest koosnev žürii.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2023/2024 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

SädeTERA klass Ohakalind

Vabade kohtade olemasolu:

TK2 mõni vaba koht

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Valdek Ott

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Mõni vaba koht

Meelis Brikker

ProTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass
Ootejärjekord

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
Ootame osalejaid

Meelis Brikker

ProTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass
Ootejärjekord

Margo Metsoja

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Valdek Ott

Toimumisajad:

TK1 Neljapäeviti kell 15.00-16.00 - pigem vanemad õpilased (9-13a)
TK2 Kolmapäeviti kell 15.30-16.30 - pigem nooremad õpilased (7-10a)
TK3 Esmaspäeviti kell 15.30-16.30 - lisagrupp
Mõlemad grupid on segagrupid, kuid veidi on ühes grupis rohkem vanemaid õpilasi, teises nooremaid. Liituda võib ajalise sobivuse järgi.

Toimumiskoht:

SädeTERA klass Ohakalind

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
232€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.