fbpx

Male ja mõttemängud

Laua- ja mõttemängud

Male ja mõttemängud – eesmägiks on eelkõige arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, aga ka meeskonnatööoskust, suhtlusoskust, analüüsivõimet, loovust ning empaatiat. Samuti parandavad mõttemängud mälu ning aitavad kaasa strateegilisele mõtlemisele. Tunnis õpitakse mängude reegleid alustades lihtsamatest mängudest ja liikudes järk-järgult keerulisemate mängude suunas. Mängude valikul arvestatakse õpilaste vanuse, huvide ja soovidega.

Tuuli Hiiesalu

Õpetaja on pikaajalise õpetajatöö kogemusega HuviTERA õppejuht, kes annab HuviTERAs male- ja mõttemängude ning animatsiooni huviringi. Õpetaja on male ja mõttemängudega tegelenud lapsest alates, osalenud erinevatel turniiridel ning läbinud “Male koolidesse” koolituse. On klassiõpetajana õpetanud malet matemaatikatundides ning juhendanud male huviringe erinevates koolides. Omab maletreeneri EKR3 tunnistust. On läbinud animatsioonikoolitusi ning tegelenud erinevate animatsiooniprogrammidega.
Lisaks vastutab õpetaja kogemusringi eest andes ja koordineerides selle huviringi tunde.

Ainekava

Male ja mõttemängu huviring kuulub üldkultuuri valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitavad mõtte- ja lauamängud.

Õppe-eesmärgid

– Arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet;
– parandada mälu;
– arendada strateegilist ja loogilist mõtlemisoskust;
– arendada otsustus- ja vastutusvõimet;
– õpetada aja ja tegevuse planeerimist;
– parandada sotsiaalseid oskuseid (suhtlemine, empaatia);
– tutvustada ausa mängu reegleid;
– anda ülevaade malemängu reeglitest ning algtõdedest.

Õpiväljundid

ALGAJAD
– teab male mõistet ja reegleid;
– tunneb malendeid, malendite käike, malendite algseisu ja lihtsamaid avanguid;
– teab mõisteid tuli, matt ja patt ning lihtsamaid avangulõkse;
– oskab mängida lihtsamaid lõppmänge, teha matti lipu ja vankriga, kahe vankriga, lipu või vankriga;
– oskab teha ühekäigulisi matte erinevate malenditega;
– on valmis osalema esimestel maleturniiridel;
– tunneb huvi erinevate lauamängude vastu, oskab reeglite järgi mängida lihtsamaid lauamänge,
– mängib ausate reeglite järgi, oskab arvestada kaaslasega.

EDASIJÕUDNUD
– oskab protokollida malepartiid;
– tunneb levinumaid maleavanguid ja avangulõkse;
– teab keskmängu ja lõppmängu põhitõdesid;
– oskab kasutada malekella;
– tunneb maleturniiridel mängimise reegleid, julgeb turniiridel mängida;
– tunneb huvi keerulisemate lauamängude vastu, oskab neid reeglite järgi mängida;
– on valmis osalema maleturniiridel;
– mängib ausate reeglite järgi, oskab arvestada kaaslasega.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Täpne huviringi õppe sisu pannakse koos õpilastega paika õppeaasta alguses, kui on selged huviringis olevate õpilaste eesmärgid ning eelteadmised.

ALGASTE
Tunnid algavad teoreetilise osaga, mis hõlmavad järgmisi teemasid:
– Malemängu mõiste ja ajalugu, tutvumine
– Malelaud, malendid (ettur, vanker, oda, lipp, ratsu, kuningas) ja nende käigud, malendite algseis.
– Malereeglid ja mõisted (tuli, matt, patt, viik, vangerdus, etturiga möödaminnes löömine)
– Avangu põhimõtted (keskvälja kontrollimine, nuppude arendamine, kuninga kaitsmine, aktiivsed nupud, mängu faasid)
– Lihtsamad lõppmängud, erinevad matid (matt lipu ja kuningaga, kahe vankriga, ühe vankriga)
– Malendite väärtus, taktika, kahvel, sidumine, varras.
– Ülesannete lahendamine (ühe- ja kahekäigulised matid)
– Turniiridel osalemise reeglid
– Malekella kasutamine
– Mõttemängud vastavalt laste tasemele ja huvile, mida mängitakse tundides vahelduseks malele.
– Teoreetilisele osale järgneb praktiline mänguline osa, kus kinnistatakse tunnis õpitud.

PÕHIASTE
Tunnid algavad teoreetilise osaga, mis hõlmavad järgmisi teemasid:
– Algastmes õpitu meeldetuletamine, kinnistamine
– Erinevad avangud (e4, d4), avangulõksud
– Erinevate malendite kasutamine nuppude võitmiseks ja seisu parandamiseks.
– Keskmäng, mängu plaan, maletaktika mängu võitmiseks (kahing, topelttuli …)
– Lõppmäng, etturite lõppmäng
– Malepartiide protokollimine
– Maleülesannete lahendamine (toimub enamus tundides)
– Arvuti ja interneti kasutamine males
– Mõttemängud vastavalt laste tasemele ja huvile, mida mängitakse tundides vahelduseks malele.
– Teoreetilisele osale järgneb praktiline mänguline osa, kus kinnistatakse tunnis õpitud.

VANEM ASTE
Tunnid algavad teoreetilise osaga, mis hõlmavad järgmisi teemasid:
– Mänguseisu lugemine (etturite struktuur, ruum, avatud ja poolavatud mängud, rünnak, kaitse)
– Populaarsemad avangud
– Parima käigu valimine
– Nuppude aktiviseerimine
– Keerulisemad lõppmängud
– Kuninga ründamine
– Maletaktika edasijõudnutele
– Maleülesannete lahendamine (toimub enamus tundides)
– Mõttemängud vastavalt laste tasemele ja huvile, mida mängitakse tundides vahelduseks malele.
– Teoreetilisele osale järgneb praktiline mänguline osa, kus kinnistatakse tunnis õpitud.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppetööks on vajalikud malelauad, malendite komplektid, malekellad, samuti erinevad mõttemängud. Osa õppetööst võib toimuda ka arvutiklassis või tahvelarvutite abil (kasutatakse maleõppimisprogramme nt chess.com, vint.ee)

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund korraga (30 minutit lasteaialastele ja 45 minutit õpilastele). Õppetund koosneb mängu selgitavast ja sellele järgnevast praktilisest osast.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud malehuvilistele lastele vanuses 6-14. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis või iseseisvalt õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Edasijõudnute grupiga saavad liituda õpilased, kes on kas eelnevates ringitundides või iseseisvalt omandanud algastme pädevused.

Tagasisidestamine

Ringitunnis toimub peamiselt suuline tagasiside andmine õpilase mängule. Samuti analüüsitakse individuaalselt või rühmas mängitud partiisid.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA, Forseliuse kool

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass
5-6 aastased

Õpetaja:

Tuuli Hiiesalu

Toimumisajad:

TäheTERA koolilapsed: Esmaspäev 15.40-16.25
LõunaTERA koolilapsed: Reede 13.10-13.55
TäheTERA lasteaed: Teisipäev 16.00-16.30
LõunaTERA lasteaed: Kolmapäev 15.25-15.55
Forseliuse kool: Neljapäev 14.45-15.30
MHG: Reede 10.45-11.30

Toimumiskoht:

TäheTera kool: kunstiklass 104
LõunaTera kool: I klass
TäheTera lasteaed: õpipesa
LõunaTera lasteaed: õppeköök
Forseliuse kool: x klass

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas (lasteaed)
200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-6.kl)
200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Meelis Brikker

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>