fbpx

Meisterdamine

Kunst, käsitöö ja kokandus

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

6. klassi ruum

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€ (sisaldab vahendite maksumust)

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on läbi käelise tegevuse arendada lapse loovust. Olulisel kohal on kompositsiooni- ja värviõpetus. Lisaks uurime ja katsetame erinevaid tehnikaid, vahendeid ja materjale, et anda lastele mitmekülgne kogemus loomingulisel teekonnal.
Tunnis valmivad mitmed vahvad meisterdused. Näiteks, meisterdame polümeersavist magneteid või kõrvarõngaid, vildime mänguasju või prosse, valmistame dekoratsioone, maalime klaasile või kivile, voolime savist aluse ja kaunistame neid akrüülvärvidega, valmistame seepe jne. Iga valminud eseme saab laps koju kaasa.

Neljapäeviti 16.10-16.55

Ainekava

Disaini- ja käsitööring kuulub kujutava kunsti ja käsitöö valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 1.-7. klassi lastele, kellel on soov tegeleda erinevate käsitöö tehnikaga. Ringis avastatakse enda loomingulisi võimed, arendatakse loovust ning käelisi oskusi läbi praktilise tegevuse.

Õppe-eesmärgid

Õpilase loovuse ja eneseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse eesmärgistamine ning kavandadamine; 

– anda põhiteadmised ja oskused käsitöö tehnika ja vahendite kasutamisest;
– iseseisva töö oskuse kujundamine, et otsustada, teha valikuid ja kanda vastutust;
– anda oskus töötada iseseisvalt ning olla valmis koostööks; 

– omandada algteadmised erinevatest käsitöö tehnikatest.


Õpiväljundid

Rikastub iga lapse fantaasia, suureneb loovus ning ta tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
– areneb lapse vaatlus oskus ja ilumeel;
– areneb lapse silma ja käe koostöö;
– laps oskab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töös;
– laps oskab õpetaja suulise juhendamise ning videojuhendi järgi töötada;
– oskab kasutada õpitud tehnikaid ja erinevaid materjale;
– oskab ohutult ja sihipäraselt kasutada erinevaid töövahendeid;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– katsetab julgelt erinevaid erinevaid materjale ja töövahendeid;
– kujundab õiged ja ohutud töövõtted.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppesisus toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega. Töös rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskondi ning õppe materjale ja -vahendeid, samuti külastatakse muuseume ning näituseid. Rõhk on loovusel (disainimine). Joonistatakse kavandeid ja kujundatakse enda mõeldud esemeid.

Õppesisu:
– Tutvutakse erinevate materjalidega (tekstiil, paber, klaas, metall, puit jms).
– Tutvutakse seadmete (õmblusmasin, lihvimismasin, lõikurid jne) kasutamise ohutusnõuetega.
– Õpitakse tööjuhendeid lugema ja nende järgi töötama.
– Tutvutakse erinevate käsitöö tehnikatega (õmblemine, heegeldamine, kudumine, tikkimine, voltimine, viltimine, punumine, sizziks, klaasvitraaž jne), tehakse proovitöid ning erinevaid esemeid.
– Tööde tegemisel arvestatakse erinevate tähtpäevadega, kingituste valmistamine (jõulud, sünnipäevad jne).
– Tutvutakse kompositsiooni ja värvusõpetusega.
– Katsetatakse erinevate värvide, materjalide ja tehnikatega.
– Oma käsitööesemete disainimine ja valmistamine.
– Kodu kaunistamisega tutvumine. Sinna esemete valmistamine. (Seinakaunistused, aknakaunistused jne).

Vajalikud töö- ja õppevahendid

– Erinevad käsitöötarbed: õmblusmasinad, käärid, lõikurid, nõelad jne.
– Erinevad käsitöö materjalid: kangad, niidid, paelad, pitsid jne.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (ühe tunni pikkus 60 minutit või 90 minutit). Huviringis saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 9. klassi õpilased. Õppeaasta jooksul on õpilasel võimalik huviringi raames tutvuda erinevate käsitöötehnikatega ning disainida ja valmistada päris enda käsitööese. Õppetööks kasutatakse HuviTERA ja Tartu Erakooli õpperuume. Õppetöö toimub väiksemates gruppides.

Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks ja sõltub õpilaste teadmistest ja oskustest. Õppekava elluviimisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid ning võimalusi. Õppekavaarendus toimub pidevalt, vastavalt õpilaste arengule ja edasijõudmisele. Õppekava vaadatakse üle, täiendatakse ja parandatakse üks kord aastas.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 1.-7. klassi õpilastele, keda huvitab käsitöö ja disainimine. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

– Tööde vaatlus ja sõnaline tagasiside tunnis.
– Õpilased analüüsivad juhendaja abiga enda ja kaaslaste töid ning annavad tagasisidet.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2023/2024 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Toimumiskoht:

6. klassi ruum

Vabade kohtade olemasolu:

Mõned vabad kohad

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€ (sisaldab vahendite maksumust)

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Kaisa Kaasik

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Mõni vaba koht

Meelis Brikker

ProTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass
Ootejärjekord

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
Ootame osalejaid

Meelis Brikker

ProTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass
Ootejärjekord

Margo Metsoja

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Kaisa Kaasik

Toimumisajad:

Neljapäeviti 16.10-16.55

Toimumiskoht:

6. klassi ruum

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€ (sisaldab vahendite maksumust)

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.