fbpx

Perering: kogemusring

Kunst, käsitöö ja kokandus, Laua- ja mõttemängud, Muusika, näitlemine, mustkunst, Robootika, teadus ja tehnoloogia, Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
Pereringid

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Pereringist võib koos lapsega osa võtta ka ema, isa, vend, õde, vanaema, vanaisa või mõni teine pere liige, kes on ringist huvitatud. Õppetasu on arvestusega laps + paariline ning pole oluline, et iga kord oleks lapsega sama paariline.
Kogemusring on mõeldud 3-4 aastastele lasteaia lastele. Kogemusring pakub võimalust juba varakult tutvuda erinevate valdkondadega, areneda mitmekülgselt ning saada aimu, mis lapsele meeldib.

Õppeaasta jooksul on võimalus tutvuda erinevate valdkondade huviringidega:
kunst, käsitöö,
laua- ja mõttemängud,
robootika, teadus ja tehnoloogia,
sport ja liikumine
tants, muusika, näitlemine.

Konkreetsed tegevused sõltuvad eelkõige laste endi huvist ning saavad paika ringitundides.
Kogemusringi vastutavaks õpetajaks on HuviTERA õppejuht Tuuli Hiiesalu. Lisaks annavad õppeaasta jooksul kogemusringi tunde sõltuvalt konkreetsest valdkonnast ka teised HuviTERA õpetajad.

Ringi toimumisajad ja tunniplaani avaldame augusti lõpus. Soovitame huvi korral ringi ära registreerida, et näeksime huviliste arvu ning saaksime paremini tunniplaani koostada. Võimalusel avame huviringis mitu rühma, et oleks ka paindlikkust aegade osas.

Ainekava

Kogemusring kuulub üldkultuuri valdkonda. Ring on mõeldud 3-5 aastastele lasteaia lastele ning 1. klassi õpilasele. Kogemusring pakub võimalust juba varakult tutvuda erinevate valdkondadega, areneda mitmekülgselt ning saada aimu, mis lapsele meeldib.

Õppe-eesmärgid

– Aidata õpilastel välja selgitada oma huve
– Toetada laste terviklikku arengut.
– Toetada üldhariduses saavutatavaid pädevusi
– Arendada õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Õpiväljundid

Õpilane:

– on saanud juurde teadmisi ja kogemusi erinevate huvialadega tegelemisel;
– oskab kirjeldada oma huvisid, teab, mis talle meeldib;
– on ettevõtlikum, loovam ja sallivam.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava põhirõhk on õpilaste praktilistel töödel, projektidel ja rühmatööl. Õppetöö sisu puhul arvestatakse ka laste endi soove.

– Kunst. Sissejuhatus, tutvumine lastega, oma huvi joonistamine. Valitakse välja kunstiprojekt, mida teostatakse.
– Käsitöö. Tutvutakse erinevate käsitööliikidega, valitakse välja käsitööprojekt, mida teostatakse.
– Kokandus. Arutletakse tervisliku toitumise teemal, valmistatakse tervislikke toite.
– Laua ja mõttemängud. Tutvutakse erinevate eale sobivate lauamängudega, valitakse omad lemmikud, mida mängitakse.
– Tants, muusika, näitlemine, mustkunst. Tutvutakse esitluskunstide valdkonnaga, valitakse oma lemmik ja valmistatakse ette väike etteaste ürituseks või tehakse videoprojekt.
– Robootika. Tutvutakse erinevate robotite ja robootikakomplektidega. Valitakse omad lemmik ja teostatakse robootikaprojekt vastavalt soovile.
– Teadus. Tutvutakse teaduse mõistega, valitakse oma lemmik teadusteema, millega tegeletakse.
– Tehnoloogia. Tutvumine nutiseadme, arvuti või kaameraga.
– Sport ja liikumine. Erinevad liikumis- ja pallimängud, kiirust, jõudu ja vastupidavust arendavad harjutused.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppetöö toimub valdavalt HuviTERA ja TERA ruumides, kus on selleks loodud õpikeskkond, on internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus. Tööks vajalikud vahendid sõltuvad valitud teema eripärast.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi ja on üles ehitatud nii, et õpilane saab õppeaasta jooksul tutvuda viie erineva valdkonna huviringiga:

Kunst, käsitöö ja kokandus (6 tundi)
Laua- ja mõttemängud (6 tundi)
Robootika, teadus ja tehnoloogia (6 tundi)
Sport ja liikumine (6 tundi)
Tants, muusika, näitlemine, mustkunst (6 tundi)

Tunnid on enamasti valkonna kaupa järjest, kuid tundide järjekord võib ka õppeaasta jooksul muutuda.

Koolilaste õppetöö toimub kuni 12-liikmelistes gruppides. 3-5 aastaste laste ringitund toimub pereringina ehk ringitundi kaasatakse ka lapse pereliikmeid. Õppekava elluviimisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid, võimalusi ja soove. Tunde viivad sõltuvalt valdkonnast läbi erinevad HuviTERA õpetajad.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 3-5 aastastele lastele ja 1. klassi õpilastele. Osalemiseks piisab huvist erinevate valdkondade vastu.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub peamiselt suuliselt õppetöö käigus. Vestluste ja tehtud tööde põhjal saavad õpilased tagasisidet nii õpetajalt kui ka kaasõpilastelt.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
Pereringid

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Tuuli Hiiesalu

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased

Evelyn Reemann

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased
alates 4-aastased

Kaisa Kaasik

LõunaTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid

Kaiti Vasiljeva

TäheTERA
3-4 aastased, 5-6 aastased, Pereringid

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

3-4 aastased
Pereringid

Õpetaja:

Tuuli Hiiesalu

Toimumisajad:

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.