Osalejad: 1.-9. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetajad: Margo Metsoja
Õppetasu- ja maht: *Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.
152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min (erinevad vanused ja tasemed)/ 30 tundi õppeaastas

256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
1 kord nädalas 90 min (edasijõudnud, läbitud vähemalt 2 aastat koolilaste robootikat)/ 30 tundi õppeaastas

Huviringi eesmärgiks on robotite, andurite ning nende tööpõhimõtete uurimine. Kasutatakse vastavalt tasemetele erinevaid robootikakomplekte (LEGO WeDo, Spike Prime, NXT, EV3). Ringis ehitatakse ja programmeeritakse erinevaid roboteid, suuremat rõhku pööratakse erinevate andurite kasutamisele. Samuti lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega nagu Dash, Codey Rocky, Sphero. Edasijõudnute grupil on võimalik osaleda erinevatel robootikavõistlustel (FLL, Robomiku Lahing ja ka piirkondlikud võistlused). Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduslike ainete eriala. Töötanud HITSA ProgeTiigri koordinaatorina, aidates maakonna koolidel ja lasteaedadel alustada robootikaringidega. Lisaks on ta töötanud Tõrva Raadio tehnikajuhina, kinojuhina, viinud läbi mitmeid huviringe (fotograafia, multimeedia, discolf..) ning muuhulgas loonud põgenemismaja ja korraldanud võrgupidusid.