Osalejad: 1.-9. klass (vastavalt vanusele ja tasemele)
Toimumisaeg ja -koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/
Õpetajad: Kristina Ausen, Koit Krusberg
Õppetasu- ja maht: *Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min (erinevad vanused ja tasemed)/ 30 tundi õppeaastas

256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
1 kord nädalas 90 min (edasijõudnud, läbitud vähemalt 2 aastat robootikat)/ 30 tundi õppeaastas

Huviringi eesmärgiks on robotite, andurite ning nende tööpõhimõtete uurimine. Kasutatakse erinevaid robootikakomplekte (LEGO WeDo, NXT, EV3, Matrix, Tetrix). Huviringis kasutatakse ka kiirelt arenevat MakeBlock platvormi. Tegemist on Arduinol põhineva riistvaraga, kuid ühenduste loomise ja programmi tegemise protsess on tehtud veelgi lastesõbralikumaks (riistvara programmeerimine analoogselt Scratchiga). Edasijõudnutele on säilinud võimalus ise koodi kirjutada ja kaableid ühendada. Ringis ehitatakse ja programmeeritakse erinevaid roboteid, suuremat rõhku pööratakse erinevate andurite kasutamisele. Edasijõudnute grupil on võimalus osaleda erinevatel robootikavõistlustel (FLL, Robomiku Lahing ja ka piirkondlikud võistlused).

Kristina Ausen omab magistrikraadi infotehnoloogia erialal. Magistritöö raames panustas ta Tartu Ülikooli “Koolirobootika” kursuse materjalide kokku panemises. Viimased aastad on tegelenud aktiivselt robootika ringitundide andmisega erinevates Tartu koolides.
Koit Krusberg on välja kasvanud HuviTERA robootikaringist, osaledes selle tegevuses 8 aastat ning pannud ennast proovile paljudel robootikavõistlustel (FLL, Robotex, Robomiku Lahing, Võru Tsõõr…). Viimastel aastatel on ta ise noore juhendajana toimetanud HuviTERA väikeste robootikahuvilistega.