Osalejad: 3-4 aastased, 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: 
Susanna Mõtsmees
Õppetasu ja -maht: 168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis. Olulisel kohal on ka koostööoskuse arendamine. Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: pillimäng (eelkõige ansamblimäng ja improvisatsioon), muusika kuulamine, laulmine ja muusikaline liikumine.

Õpetaja Susanna Viktoria mängib ise torupilli ja flööti. Õpib TÜ Viljandi kultuuriakadeemias viimasel kursusel pärimusmuusikat ning möödunud õppeaasta veetis Rootsis Göteborgi Ülikooli Muusika- ja teatriakadeemias vahetusüliõpilasena. 2019-20 teatri hooajal töötas Vanemuise lastelavastuses “Virvarr. Paberist muinasjutt” muusiku ja näitlejana, hetkel tegutseb bändis nimega Fylgja ning mängib torupilli ja oreli duos koos Tuuliki Jürjoga.