fbpx

Kogemusring

Kunst, käsitöö ja kokandus, Laua- ja mõttemängud, Muusika ja näitlemine, Robootika, teadus ja tehnoloogia, Sport ja liikumine, tants

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Toimumiskoht:

Kogunemine spordisaalis

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit / 30 tundi õppeaastast
232€/õppaasta, osamaksetena 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Kogemusring on loodud õpilastele, kes pakatavad erinevatest huvidest ja soovivad leida oma õiget huvi. Huviring toetab lapse terviklikku arengut, toetab üldhariduses saadud pädevusi ning arendab mitmekülgselt õpilase võimeid ja huvisid.

Õppeaasta jooksul on võimalus tutvuda viie erineva valdkonna huviringidega:
kunst, käsitöö ja kokandus,
laua- ja mõttemängud,
robootika, teadus ja tehnoloogia,
sport ja liikumine,
tants, muusika, näitlemine, mustkunst.

Konkreetsed tegevused sõltuvad eelkõige laste endi huvist ning saavad paika ringitundides.
Õppeaasta jooksul annavad kogemusringi tunde sõltuvalt konkreetsest valdkonnast erinevad HuviTERA õpetajad.
LõunaTERAs on võimalik osaleda 1.-6. klassi lastel.

LõunaTERAs Kolmapäeviti kell 16.10-16.55
TäheTERA gruppi ootame osalejaid, et grupp avada.

Ainekava

Kogemusring kuulub üldkultuuri valdkonda. Ring on mõeldud 3-5 aastastele lasteaia lastele ning 1. klassi õpilasele. Kogemusring pakub võimalust juba varakult tutvuda erinevate valdkondadega, areneda mitmekülgselt ning saada aimu, mis lapsele meeldib.

Õppe-eesmärgid

– Aidata õpilastel välja selgitada oma huve
– Toetada laste terviklikku arengut.
– Toetada üldhariduses saavutatavaid pädevusi
– Arendada õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Õpiväljundid

Õpilane:

– on saanud juurde teadmisi ja kogemusi erinevate huvialadega tegelemisel;
– oskab kirjeldada oma huvisid, teab, mis talle meeldib;
– on ettevõtlikum, loovam ja sallivam.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava põhirõhk on õpilaste praktilistel töödel, projektidel ja rühmatööl. Õppetöö sisu puhul arvestatakse ka laste endi soove.

– Kunst. Sissejuhatus, tutvumine lastega, oma huvi joonistamine. Valitakse välja kunstiprojekt, mida teostatakse.
– Käsitöö. Tutvutakse erinevate käsitööliikidega, valitakse välja käsitööprojekt, mida teostatakse.
– Kokandus. Arutletakse tervisliku toitumise teemal, valmistatakse tervislikke toite.
– Laua ja mõttemängud. Tutvutakse erinevate eale sobivate lauamängudega, valitakse omad lemmikud, mida mängitakse.
– Tants, muusika, näitlemine, mustkunst. Tutvutakse esitluskunstide valdkonnaga, valitakse oma lemmik ja valmistatakse ette väike etteaste ürituseks või tehakse videoprojekt.
– Robootika. Tutvutakse erinevate robotite ja robootikakomplektidega. Valitakse omad lemmik ja teostatakse robootikaprojekt vastavalt soovile.
– Teadus. Tutvutakse teaduse mõistega, valitakse oma lemmik teadusteema, millega tegeletakse.
– Tehnoloogia. Tutvumine nutiseadme, arvuti või kaameraga.
– Sport ja liikumine. Erinevad liikumis- ja pallimängud, kiirust, jõudu ja vastupidavust arendavad harjutused.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õppetöö toimub valdavalt HuviTERA ja TERA ruumides, kus on selleks loodud õpikeskkond, on internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus. Tööks vajalikud vahendid sõltuvad valitud teema eripärast.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi ja on üles ehitatud nii, et õpilane saab õppeaasta jooksul tutvuda viie erineva valdkonna huviringiga:

Kunst, käsitöö ja kokandus (6 tundi)
Laua- ja mõttemängud (6 tundi)
Robootika, teadus ja tehnoloogia (6 tundi)
Sport ja liikumine (6 tundi)
Tants, muusika, näitlemine, mustkunst (6 tundi)

Tunnid on enamasti valkonna kaupa järjest, kuid tundide järjekord võib ka õppeaasta jooksul muutuda.

Koolilaste õppetöö toimub kuni 12-liikmelistes gruppides. 3-5 aastaste laste ringitund toimub pereringina ehk ringitundi kaasatakse ka lapse pereliikmeid. Õppekava elluviimisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid, võimalusi ja soove. Tunde viivad sõltuvalt valdkonnast läbi erinevad HuviTERA õpetajad.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 3-5 aastastele lastele ja 1. klassi õpilastele. Osalemiseks piisab huvist erinevate valdkondade vastu.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub peamiselt suuliselt õppetöö käigus. Vestluste ja tehtud tööde põhjal saavad õpilased tagasisidet nii õpetajalt kui ka kaasõpilastelt.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

  1. Jälgige, et olete 2023/2024 õppeaasta lehel!
  2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
  3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest. Valides “Kategooria” saate näha huviringe maja ja vanuserühma lõikes.
  4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
  5. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus. Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida “Tee taotlus enda kohta”.
  6. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist, et saaksime vajadusel õpilast erinevate gruppide vahel liigutada. 

Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame augusti lõpus, kui paika on saamas tunniplaan.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Toimumiskoht:

Kogunemine spordisaalis

Vabade kohtade olemasolu:

Ootejärjekord

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit / 30 tundi õppeaastast
232€/õppaasta, osamaksetena 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpetaja

Annika Soome

Tuuli Hiiesalu

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Ootejärjekord

Annika Soome

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
Ootejärjekord

Margo Metsoja

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass
Alates 3. klass
Vabad kohad

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed
TK2 mõni vaba koht

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Artiklid ja uudised

Huviringidesse registreerimine on alanud!

HuviTERA kutsub teid taas avastama mitmekülgseid huviringe! Uue õppeaasta huviringid on registreerimiseks avatud! Huviringide seas on nii uusi tulijaid kui ka juba tuttavaid lemmikuid. Saades inspiratsiooni lapsevanemate tagasisidest, oleme

Loe edasi >>

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Asukohad:

TäheTERA, LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Õpetaja:

Annika Soome

Tuuli Hiiesalu

Toimumisajad:

LõunaTERAs Kolmapäeviti kell 16.10-16.55
TäheTERA gruppi ootame osalejaid, et grupp avada.

Toimumiskoht:

Kogunemine spordisaalis

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit / 30 tundi õppeaastast
232€/õppaasta, osamaksetena 8 x 29€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.