fbpx

Flööt

Flööt

Toimumiskohad:

Osalejad:

Õpetaja:

Toimumiskohad:

Osalejad:

Õpetaja:

Lande Lampe-Kits

Toimumise aeg ja ruum:

Õppetasu ja -maht:

45 min/ 19€ (individuaalõpe)

Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õppe eesmärgiks on teha tutvust puupuhkpillidest ilusaima kõlaga pilli flöödiga ja saada seeläbi kogemus mängida ise muusikat, olla muusika sees. Võib kasutada erinevaid flööte (fifeflööt, plokkflööt ja põikflööt). Tutvutakse flöödiga, pillimängu asendiga, võtete ja vajaliku hingamisega. Õpitakse noodikirja, noodilugemisoskust, rütme, lihtsamaid muusikatermineid. Mängitakse erineva iseloomuga palasid, rahvaviise, klassikalist-,filmi-,muusikalide, jms muusikat. Flöödiõpe aitab avastada oma kuulmismeelt, arendada esinemisjulgust, leida rõõmu muusikast ja seeläbi arendada oma isiksust. Toimuvad nii individuaal- kui ka ansamblitunnid. Vähemalt kaks korda õppeaastas on võimalus omandatud oskusi näidata esinemistel. Esinemine ei ole kohustuslik, kuid väga rõõmustav.
Õpetajal on varasem töökogemus Vanemuise Teatri orkestris, praegu õpetab flööti lisaks Huviterale ka Elleri nim. Tartu Muusikakoolis ja Nõo Muusikakoolis.