fbpx

Huviringid

HuviTERA huviringid

Registreerimine 2021/2022 õppeaasta ringidesse on avatud!

Meie huviringid toimuvad erinevates Tartu Erakooli majades: TäheTERAs, LõunaTERAs ja ProTERAs. Huvikooli eesmärk on pakkuda mitmekülgseid huviringe ning toetada laste arengut läbi huvihariduse. 

HuviTERA missiooniks on aidata kaasa nutika, tegutsemisjulge, loova ja ennastjuhtiva isiksuse kasvamisele, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda, teha ja vastutada.

Õppetöö toimub septembri teisest nädalast maikuu lõpuni (30 õppetundi). Täpsem tunniplaan selgub augusti lõpuks ning sõltub registreerijate hulgast, avatavate ringide arvust jms. 

Huvikoolis kehtivad ringitasud on välja toodud ringide kirjelduses. Maksmine osamaksetena igakuiselt. 

Leia endale või oma lapsele sobiv huviring kunsti, muusika, tantsimise, teaduse, spordi, mõttemängude, multimeedia, robootika ja paljude teiste valdkondade seast! 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

VAATA TUNNIPLAANI!

NB!
HuviTera osamaksed ei ole otseses seoses tundide arvuga konkreetsel kalendrikuul vaid on kujunenud kogu õppeaasta õppetasu jagunemisel kaheksaks võrdseks osamakseks. Kui selgub, et me siiski ei suuda täita ettenähtud õppemahtu, milleks on 30 tundi aastas, teeme tasaarvelduse viimasel arvel maikuus.

Margo Metsoja

Margo Metsoja

Huvikooli õppedirektor
E-post: huvitera@tera.tartu.ee
Telefon: +372 5366 1620

Margo Metsoja

Margo Metsoja

Huvikooli õppedirektor
E-post: huvitera@tera.tartu.ee
Telefon: +372 5366 1620

LEIA SOBIV HUVIRING

Valdkond
Vanus
Huviringi toimumiskoht
Valdkond
Näita kõiki
Vanus
Näita kõiki
Huviringi toimumiskoht
Näita kõiki

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

HuviTera osamaksed ei ole otseses seoses tundide arvuga konkreetsel kalendrikuul vaid on kujunenud kogu õppeaasta õppetasu jagunemisel kaheksaks võrdseks osamakseks. Kui selgub, et me siiski ei suuda täita ettenähtud õppemahtu, milleks on 30 tundi aastas, teeme tasaarvelduse viimasel arvel maikuus.

Soovi korral on võimalik täpsemalt õppetasu maksmise korra kohta lugeda meie kodulehel olevast kodukorrast (https://huvitera.ee/huvitera/kodukord).

Põhjusi võib olla mitu. Kõigepealt veenduge, et olete avanud pärast registreerimist Teie meilile tulnud Arno automaatse kirja, mis palub lingile vajutades registreering lõplikult kinnitada. Alles siis saab huvikool Teie avalduse kinnitada. 

Teiseks põhjuseks võib olla see, et huviring pole veel päris täitunud ning huvikool ootab veel osalisi. Sel juhul tuleb oodata hiljemalt augusti lõpuni kirja, kus siis kas registreering kinnitatakse või antakse teada, et huviringi käesoleval õppeaastal siiski ei toimu.

 

 

TERA tunniplaani saame avaldada augusti lõpus. Meil on palju huviringe, erinevaid ruume, palju õpetajaid ja palju õpilasi oma soovidega. Kõige sellega arvestamine võtab kahjuks aega. Pärast tunniplaani avaldamist saab teha veel ümberkorraldusi erinevate gruppide vahel. Ja kui tõesti mõni aeg üldse ei sobi, saab veel ka loobuda ilma tagajärgedeta. 

 

 

Kui avaldus on esitatud ning kinnitatud, aga laps ei saa ikkagi osaleda (või on osalenud ainult ühes tunnis ja pole sobinud), saate avalduse ilma probleemideta tühistada. Palume seda aga teha esimesel võimalusel, et saaksime pakkuda kohta järgmisele huvilisele. Avaldust on võimalik tühistada ka õppeaasta keskel lähtuvalt HuviTERA kodukorra punktist 6.4 (Leping lõppeb 31. mail või lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel sooviavaldusele järgneva kalendrikuu viimasel päeval.) 

 

 

HuviTERA huviringid on avatud kõikidele huvilistele sõltumata sellest, millises koolis või lasteaias nad käivad. Oodatud on ka lapsed väljaspoolt Tartu linna. 

 

 

Need huviringid, kus distantsõpe pole võimalik või mõistlik, paneme pausile. See tähendab, et avaldust tühistada pole vaja ja ootame koos võimalust ringitöö jätkamiseks. Arvet selle aja eest ei esitada. Enamike huviringidega saame soovijatega jätkata distantsilt, sel juhul esitatakse tavapärane arve.

 

 

Kui olete varem saanud arve mõnelt Tartu Erakooli üksuselt (LõunaTera, TäheTera, ProTera, SädeTera või Peedu), siis lisandub huvikooli õppetasu automaatselt kooli arvele. Juhul, kui soovite arveid erinevatele e-posti aadressidele, andke meile märku raamatupidamine@tera.tartu.ee.